Iris Media har rötterna i synskaderörelsen. Vi var först i Sverige med att syntolka film och tv-program, och har varit med om att utforma den metodik som används idag.

Vi syntolkar alla typer av film (bio-, informations- och reklamfilm), tv-program (SVT och UR) och evenemang (t ex konferenser och Melodifestivalen). Det har vi gjort sedan 1990-talet.

Just nu syntolkar vi Husdrömmar Sicilien, Genjägarna, Labyrint – Monstrets hjärta och Hårt väder för SVT.

Vår långa erfarenhet och gedigna kompetens gör oss till den ledande producenten av syntolkning i landet.

Iris Media textar och teckenspråkstolkar även film. Vi erbjuder därmed samtliga tillgänglighetstjänster för film.

Sedan september 2018 finns Webbtillgänglighetsdirektivet i Sverige och alla övriga EU-länder. Detta direktiv blev lag 1 januari 2019. Lagen kommer att omfatta hela den offentliga sektorn, inklusive statliga och kommunala bolag. Kortfattat innebär detta att allt inbäddat innehåll, till exempel en video på en hemsida skall göras tillgängligt för alla, oberoende av om man har en funktionsvariation eller inte. Bästa sättet att göra detta på är att syntolka och texta videon så att det nya lagkravet uppfylls. Läs mer på https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/

För frågor om syntolkning, textning och teckenspråkstolkning, skriv till syntolkning@irismedia.se, eller ring Magnus Johansson på 08- 615 66 63