Iris Media är experter på att producera både ljud- och talböcker. Dessutom är vi erfarna producenter av ljuddramatik. Just nu arbetar vi med ett projekt med specialskriven dramatik för radio och podcast.