Redesign av Biblioteksbladet

Den är Sveriges ledande tidning för och om biblioteksbranschen och hösten 2015 förnyas den med Iris Medias redesign. Ett nytt grafisk uttryck och med flera nyheter i innehållet.

Vår omgörning av tidningen blickar både bakåt över tidningens 99 år långa historia och framåt mot tidningens möjligheter.
Den nya innehållsstrukturen är planerad med utrymme för längre och ännu mer fördjupande artiklar igenom en tydligare mix med bättre tempoväxling. Vi ger tidningen tempoväxlingar i långt mot kort med med tydligare visuella strukturer – och låter det som behöver förklaras få plats att tala till punkt.

Den grafiska omgörningen har varit varsam men inte blygsam. Iris Medias formgivare Malin Trotzig och projektledare Jonas Melcherson har arbetat utifrån nya typsnitt, grafiskt uttryck och färger som förstärker den identitet tidningen redan har utan att göra om för omgörningens skull.

Inledningsvis arrangerade vi en tankesmedja tillsammans med Svensk Biblioteksförening och lade efter det upp strategier för förändringsarbetet. Ett intressant inslag var att studera Biblioteksföreningens arkiv med tidigare tidningsårgångar och följa utvecklingen från tidigt nittonhundratal till idag. Vi har sökt en helhet i typografi, färgskala och grafiskt tilltal och ger tidningen mer struktur och något mer läsvänliga typsnitt.

De största förändringarna ör större kontrast och visuell vägledning samt fler ingångar i artiklarna vilket är till stor hjälp för läsarna, även i den här målgruppen som annars givetvis är väldigt vana vid att tillgodogöra sig stora textmassor.

En annan förändring är att vi ger tidningen mer utrymme för bildtänk, bildjournalistik och grafik. Detta blir möjligt genom ett förändrat arbetssätt där formgivare är med redan på planeringsstadiet.

 

bbl-redesign-innehall

Innehållssidan får en mer framträdande roll. Som ett komplement till omslaget som fortsatt är relativt rent för att vara ett tidningsomslag.
Detta är ett mer utvecklat stöd för navigation i tidningen.

 

bbl-redesign-justnu

Sidorna ”Just nu” är nyhetsdrivande utan att vara nyhetsreferat. På ett uppslag samlas fler rubriker. Det vill säga fler ingångar till olika resonemang och reflektioner över aktuella händelser. Känslan är täthet och tempo.

 

bbl-redesign-rep1

bbl-redesign-rep2
Tidningens struktur ska delvis skapas utifrån variation och dynamik i hur vi presenterar innehållet. Exempelvis ska en tidningsdel vara en återkommande plats för artiklar med bildfokus utan att ämnesvalet dikteras på förhand.

 

Varje nummer har ett tema, en större samling artiklar som visar flera sidor av och ingångar i ett viktigt skeende. Vi ser dem som ett eget nummer i numret och ger temat både en egen startsida och en ny form.

 

Exempel på en artikel under temat efter redesignen:

bbl-redesign-temat-efter
Exempel på sama artikel under temat före redesignen:
bbl-redesign-temat-fore

Ny webb för Finansliv.se

Iris Media har hjälpt Finansliv med strategiskt förarbete, formgivning och utveckling av tidningens webb.

Finansliv är branschwebben och branschtidningen för alla som arbetar i bank-, finans- och försäkringsvärlden. Bakom Finansliv som även har en stark position som arrangör av utvecklande branschevenemang står Finansförbundet.

Framför allt evenemangen har utvecklats till en betydande del i Finanslivs verksamhet. Evenemangen är på ett mycket tydligt sätt instrumentella och inriktas på att hjälpa besökarna att lära nytt, utvecklas och hålla sig a jour med sin bransch. Därför var det framför allt kring evenemangens teman vi utvecklat den nya webben och strukturerat allt annat innehåll – från redaktionella reportage till blogginlägg.

Därför behövde Finansliv förnyas

Fyra år efter lanseringen av den första versionen var det dags för Finansliv att från grunden se över sin webb. Iris Medias Jonas Melcherson var med när tidningen lanserades första gången och då tidningens webb byggdes på bloggar som ett innehållsmässigt komplement till tidningen. Det var rätt då och är fortfarande bra. Men nu behöver en växande tidnings webbnärvaro omfatta mer än så. Nya verksamheter har växt fram inom Finanslivs varumärke. Därför är det nödvändigt att strukturera om webbplatsen från grunden. Vilket inte är så dramatiskt som det kan låta.

– Den nya webbplatsen speglar dagens Finansliv. Resultatet är i min mening ett fint exempel på hur fackförbundspress kan vara relevant och på online, säger Jonas Melcherson.

finansliv-dump-event-iphoneDen nya innehållsstrukturen presenterar huvudfokus på intresseområden snarare än typer av innehåll. Inte minst event kring intresseområdena. Bloggarna har tonats ner men är inte borttagna. De har en ny viktig roll under intresseområdena. Nytt är även att redaktionen arbetar mer med webbspecifika artiklar. Vi kan sammanfatta förändringarna i tre punkter:

• Intressestyrd navigation sätter tonen, jodå vi vet att faktiska puffar och rubriker och inte navigationen är besökarens väg ner i webbplatsen. Navigationen är där som stöd och den visar vad webbplatsen står för och utlovar – lite som en programförklaring.
• Innehåll och nu även tjänster som kan hjälpa alla i finansbranschen att hänga med i sin omvärld, att lära nytt för sin individuella så väl som för det egna företagets framtid.
• En mix av nytta och inspiration med event, kurser, guidande innehåll och bloggande svenska kollegor från hela planeten.

Målet var som i alla utvecklingsprojekt att hitta beröringspunkterna mellan företagets egna mål och mottagarnas behov och förväntningar. Tjänster och innehåll som de behöver och lockas av – paketerade på ett enkelt sätt, vid rätt tid.

I fallet med Finansliv har vi skapat de viktiga eventsidorna så att de förändras över tid.
1. Inför, medan man kan boka plats är fokus på ”för vem?”, ”vad får man?”
2. På eventdagen paketeras informationen automatiskt om så att man i stället först möts av ”så funkar det”, var, när blir det lunch och finns det wifi?
3. Efter eventet skiftar fokus igen och eventen presenteras som rapporter om hur det var, med bildspel mm.

Webbplatsen är utvecklad på WordPress och vi har vidareutvecklat wordpress grundmallar så att vissa typer av innehåll automatiskt kan reagera på- och förändras med givna tidpunkter som exempelvis dagen för ett evenemang. En ny sorts responsivitet som passar väl för små skärmar, inte minst för besökare av ett evenemang. Front-endkoden är responsiv och anpassar bild- och textstorlek till användarens förutsättningar.
finansliv-dump-mac
Chefsfrukost. Så länge bokningen är öppen lyfter vi fram poängen med skaffa en plats. Vad får man, när är det och vilka kommer att tala? Senare, på datum för frukosten lyfts automatiskt mer relevant innehåll upp. Som karta, tider och information om wifi, dagens hashtag och när frukosten serveras. 

finansliv-dump-bloggar-ipad

Finanslivs populära bloggar har fått en ny lättnavigerad design med gott om utrymme för större bilder och videoklipp.

 

Karolina i ny form

Karolina är personaltidningen för Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge sjukhus. Iris Media har under 2015 tagit hand om formgivningen av tidningen och inledde uppdraget med en redesign.

Iris Media fick vid övertagandet i uppdrag att förnya tidningens formgivning så att den på bästa sätt samspelar med redaktionens uppdrag – att med värme och närhet bidra till en öppen kultur, där medarbetarna i sjukhuset delar och tar vara på den kunskap som finns. Tidningen kan förutom att sprida den kunskapen skapa förståelse för de huvudstrategier som sjukhuset följer.

I den nya tidningen har vi planerat in innehållsavdelningar som ger utrymme för både goda exempel och problem i verksamheten, en verksamhet som är i stark förändring. Exempel på nya avdelningar är Min pryl, där sjukhusets många yrken lyfts upp, bildmässiga reportage och tydliga teman som förklarar och fördjupar på ett sätt som passar redaktionens sätt att arbeta. Tidningen blir även en viktig nyhetskälla i samspel med sjukhusverksamhetens intranät.

Formgivningen som paketerar och levererar redaktionens engagerade arbeten är gjord av Malin Trotzig och Jonas Melcherson på Iris Media.

Jonas har gjort den konceptuella formgivningen, omslag och typografi med utgångspunkt i de strategiska tankar och kommunikationsbehov som framkom av det gemensamma förarbetet.

– Redesignen har varit väldigt intressant att följa. Budgeten var förhållandevis begränsad, vilket inte alls ledde till ett begränsat resultat. Genom en bra och framåtskridande dialog med redaktionen och ett effektivt arbete där första numrets skarpa material även användes som dummyinnehåll har vi haft ett starkt driv och fokus, säger Jonas Melcherson. Den öppna dialogen och den ömsesidiga inställningen som präglandes av tankesmedja fick vi tidigt en bra bild av vad vi skulle göra. Från innehållsändringar till färgskala och typografi.

Malin har gjort tidningens layout, formgivit alla tidningens avdelningar och har även löpande formgivit tidningen sedan redesignen.

karolina-omslag-nr1 Det första numret av Karolina med Iris Medias form. Färgskalan är baserad på sjukhusets profilfärger och har några strategiska tillägg specifikt för tidningens identitet.

karolina-uppslag-bildrep

Tidningens visuella ”start” är ett bildreportage som följer på ett plockigt inledande uppslag, i högt tempo. Valet av innehåll eller vilken verksamhet i sjukhuset som lyfts i det mer bildsatta reportaget är flexibelt och lätt att arbeta med. Det som utmärker och håller ihop den här tidningsavdelningen är hur vi använder bildmaterialet. Det ger tidningen en bra balans eftersom vi vet att numrets huvudtema som ligger över mittuppslaget inte alltid kan illustreras med stora bilder.

 

karolina-uppslag-22-23

 

karolina-sida-21
I Karolina arbetar vi med tre och en halv spalt. Den halva spalten gör att vi på ett elastiskt vis kan tvinga in luft i uppslaget när det behövs för att lätta upp textmassa. Eller så får vi, som här, ett bra utrymme för illustrativt fakta. 

 

 

Tidningen Karriär – ny form av Iris Media

Vi är mycket stolta över att visa upp ett av vårens stora formgivningsarbeten på Iris Media. Tidningen Karriär ersätter Jusektidningen och satsningen är en spännande nystart för redaktionen och möjligheten att attrahera både nya läsare och nya annonsörer.

Det strategiska arbetet från grafisk koncept och idéarbete kring den nya tidningens innehåll har gjorts i ett tätt samarbete med tidningens redaktion, under ledning av Maja Aase och Jonas Melcherson.

Tidningens layout är framtagen av Tove Harström, tidningsformgivare his Iris Media.

Logotyp och grafiskt koncept för den nya tidningen är gjord av Jonas Melcherson som även står för webbtidningens uppdaterade form.

– Uppdraget har också varit att hjälpa redaktionen att staka ut den nya riktningen och samtidigt ge tidningen en friare form. Jag beskriver formgivningen som stolt, distinkt och rakt på sak. Vi hoppas att den kommer att vara inspirerande både för tidningens medarbetare och läsare. Läsarna har valt utbildningar där konkurrensen är tuff och tempot hårt. De kommer att fortsätta vara ambitiösa genom arbetslivet – men de vill också hinna med ett liv vid sidan om. I den polariteten finns samma intressanta spänning som i den nya tidningen, säger Jonas Melcherson.

Det nya namnet Karriär är i sig en intressant historia. Ett ord och ett namn som hade gett en tidningen en karaktär för bara tio år sedan har en framskjuten och förändrad innebörd idag.

– I Karriär vill vi lyfta fram de möjligheter vi alla har att utvecklas. Karriär är så mycket. Det är att tacka ja till sitt första jobb efter examen, att drömma, utvecklas och växa och erbjudas nya arbetsuppgifter. Bli chef, och sedan välja att inte vara det under en period. Eller testa specialistrollen och njuta av att vara en i gänget. Och inte minst vill vi berätta om sätt att kombinera ett intressant jobb med ett familjeliv, säger Christina Öst, tidningens chefredaktör.

Den nya formen från färgskala till typografi är framtagen med tanke på tidningens papper, format och nya inriktning. Tidningens grafiska identitet har sin bas dels i användningen av symboltypsnitt skapat specifikt för tidningen samt en kombination av de karaktäristiska skärningarna i rubriktypsnitten Austin och Tungsten.

– Vår utgångspunkt var att ta fram en tidning som följer Juseks förändringsarbete. Vår redesign skulle märkas rejält och visa upp en nystart. Det var ett uttalat önskemål i uppdraget. Liksom att placera en snygg tidning i händerna på läsare som är beredda att lägga mycket energi och kraft på sitt jobb – sin karriär, fortsätter Jonas Melcherson.

Fakta: Jusek är ett fackförbund för akademiker och är med 83 000 medlemmar ett av de största förbunden inom Saco. Karriär hette tidigare Jusektidningen, ett namn som tidningen haft sedan 1989. Karriär riktar sig till jurister, ekonomer, systemvetare, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer.

Så här ser den nya tidningen Karriär ut:

karriar-omslag

Omslag: Form av Jens Nyström, Jusek och Tove harström, Iris Media. Logotyp och grafik av Jonas Melcherson.

 

karriar-uppslag-3

Inlaga: I den här tidningen, med så här vana tidningsläsare har vi gett uppslagen en kraftfull inramning men vi har tonat ned avdelningsmarkörer och vinjetter så att de är mer diskreta. Det ger även redaktionen möjlighet att inom en återkommande grafisk form som i sig skapar igenkänning arbeta med friare med mallarna för att variera ämnen och struktur för innehållet.

karriar-uppslag-2

 

 

 

Nedan: I samband med tidningslanseringen har vi gjort en mindre men effektiv uppdatering av tidningen nyhetswebb som byter adress från jusektidningen.se till tidningenkarriar.se.karriar-webb

Biblioteksbladet flyttar in hos Iris Media

Svensk biblioteksförening inleder ett samarbete med Iris Media för produktion och utveckling av Biblioteksbladet och biblioteksbladet.se.

more

Så gör vi nya Reumatikervärlden

Sveriges största patienttidning Reumatikervärlden har fått nytt utseende och en egen podcast. Iris Media har skapat den nya formen och utvecklat den redaktionella strategin i flera kanaler.

– Att ge Reumatikervärlden en återkommande podd var en av våra första idéer, den är ute samtidigt som tidningen har premiär, säger Jonas Melcherson, VD på Iris Media.

Reumatikervärlden skriver rakare om vardag och hälsa, och vill få fler att känna styrka och inspiration i livet.

Iris Media leder hela produktionen från redaktionsmöte och utlägg av artiklar till färdig formgivning. Den strategiska utvecklingen har letts av Jonas Melcherson och Christina Öst. Jonas har som AD tagit fram den nya formen ihop med Tove Harström, formgivare och redigeringsansvarig vid Iris Media.

– Reumatikervärlden är det första redesignuppdraget som vi gör tillsammans från från Iris Media. Även om många av oss drivit utvecklat tidningar och gjort om tidigare så är det här ett uppdrag som är extra roligt, säger Jonas Melcherson.

Den nya formen och den nya redaktionella strategi som vi arbetat fram åt kunden är rak, vi skriver om vardag och hälsa, och vill få fler att känna styrka och inspiration i livet. Precis just nu når nya Reumatikervärlden alla sina läsare. Bakom tidningen står Iris Media som gett Reumatikervärlden en ny, nutida form och en utvecklad redaktionella strategi som fungerar i flera kanaler än enbart tidningen.

Vårt primära mål med omgörningen var att ge fler läsare en bra och angelägen tidning. Tidningen har läsare som älskar sin tidning. Men för att de ska bli fler behövde tidningen tilltala en bredare publik. Det nya tilltalet är rakt och inkluderande. Tidningen ska också hjälpa organisationen att synas och höras bättre. Den ska lyfta fram Reumatikerförbunders frågor så att de får genomslag i det offentliga Sverige – göra skillnad, så att medlemmarna kan få bättre hjälp och stöd.

Typsnittet i tidningens vinjetter och den nya logotypen är nytt och skapades i år av en europeisk typsnittstecknare. Rubriktypsnitt, färgskala och pappersval går helt i linje med den uppdaterade redaktionella idén.

Anne om samarbetet med Iris Media

Anne Carlsson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet berättar om valet av Iris Media som partner för att lyfta tidningen.

Bläddra i Reumatikervärlden #5 2014 (oktobernumret)

Sagt om den nya tidningen

– Det har varit både inspirerande och strukturerat att jobba med Iris Media när vi gjorde om tidningen. Vi hade tillfälle att sväva ut, men också gå stadigt framåt i processen. Kreativt! säger Annelie Norberg, generalsekreterare Reumatikerförbundet.

Anne Carlsson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet, har sett utvecklingsarbetet på nära håll under det senaste halvåret. Ändå blev hon överraskad när den nya tidningen landade i brevlådan.

– Wow, vilken tidning! Jag hoppas att alla våra medlemmar är lika nöjda som jag. Spännande reportage om hur det är att leva med våra sjukdomar och hur sjukvården ser ut hos mig, men även det senaste på forskningsfronten, säger Anne Carlsson.
Redaktionen på Iris Media leds av redaktionschef Maja Aase och chefredaktör Fredrik Hed.

– Patientmakt och patienternas engagemang blir allt viktigare, säger Fredrik Hed. Det är jättekul att jobba med Reumatikervärlden och jag ser fram emot att driva aktuella frågor.

Den första, mycket tidiga responsen från läsare kom spontant, redan efter en dag.

– Vilken fin tidning! Förr kunde det kännas som en sjukhustidning, men nu är den inspirerande, glad, rolig och lättläst. Kul att ni har gjort om den så bra!
Yvonne i Haninge, läsare och medlem i Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation och företräder Sveriges 1 miljon reumatiker. Reumatikerförbundet arbetar för alla reumatikers rätt till ett bra liv och lösningen på reumatismens gåta.

 

Det är modigt att vara flummig

Jonas Melcherson är art director och Iris Medias utvecklingschef. Han har som projektledare och formgivare gjort om och lanserat nya webbplatser för tidningar, livsstilsmagasin, e-handels-sajter och företag. Sedan starten av Tasteline 2000 är Jonas en obotlig matnörd.

Jag är konsult. Efter tio år på redaktion och fem år med redesign-och utvecklingsprojekt har jag lärt mig att tiden det tar att testa olika idéer är kortare än tiden som förloras när man satsat på fel idé. Våga prova och våga slänga.

Det sägs att kreativt arbete börjar med ett vitt blad men jag skulle vilja påstå att bladet aldrig är ograverat. Möjligheterna är oändliga men rätt idé för logotypen, manuset eller designen finns där hela tiden. Det är brist på information som först hindrar oss att se den. För varje stort projekt lär jag mig att se lösningen i det vita bladet lite tydligare och lite tidigare.

Därför är det strategiska arbetet inför projekt så viktigt. Kartläggningen av information, då vi lyfter upp beställarens mål och utmaningar i ljuset och ställer dem mot behov och drömmar hos läsare, lyssnare, tittare och användare. Det krävs mod av en konsult att under tickade taxameter säga till chefer att – vänta, vi sitter kvar lite till, vi ska våga prova och våga slänga.

Det är modigt att värdera det strategiska arbetet, flummet innan man börjar jobba på riktigt. Vårt jobb är att fortsätta fråga och diskutera för att lära oss utmaningens topografi tills vi ser lösningen. Rätt beslut sparar resurser som inte ens maximalt effektiviserad produktionstid kan spara in.

Jag ska avslöja en hemlighet om formgivare: när vi avslutar en workshop inför ett stort projekt har vi fått korn på slutresultatet. Det är så vi funkar. Visst, vi pratar om att redesignprocessen har sin gång och om nästa steg i förstudien. Men vi har sett slutresultatet framför oss när vi slutar peppra med frågor om affärsmål, verksamheten och besökarens situation. Bilden gömde sig, men vi såg den under mötet, i samtalet. När vi senare visar upp tre-fyra olika skisser så är de alternativa försök att gestalta det vi såg.

Om det finns ett manifest för lyckat kreativt arbete så tror jag att våga prova och våga slänga har en alldeles särskild plats där i.

Vi provar nya infallsvinklar för att de kan ge en vy över utmaningens sanna topografi. Vi testar alternativ vi inte tror så värst mycket på för att utmana vår egen övertygelse.

Jag är van vid att påbörja samarbetet med kunder långt innan beställningen är komplett. När specifikationer är ofullständiga eller saknas. Innan idén är en affärsplan, innan kravlistan är en projektplan. Med åren har jag lärt mig att lita på att jag just genom att göra mig hemmastadd i kundens verksamhet och lyssna kan ge tillbaka en riktigt bra och attraktiv lösning. Få saker i arbetslivet är mer inspirerande är att lära sig hur en verksamhet eller ny bransch fungerar.

 

Jonas tips inför utvecklingen av din affärsidé:

  • Ett vanligt misstag är att fatta alla avgörande beslut redan inför ett projekt. Stora beslut när man vet som minst. Mindre beslut mot slutet då man vet som mest. Jag försöker alltid hjälpa kunder att i en tät dialog balansera den insikten mot behovet av budgetkontroll.
  • Normalt intervall är att förnya din produkts, tidnings eller webbplats utseende ungefär var tredje år. Börja fundera och planera för redesignen i tid.
  • Succéer föds när kocken fristajlar. När informationsinsamling från affärsplaner och verksahetskrav gått via faserna »följa recept« och »kunna rätten utantill« till sann användarorienterad upptäckarlust och experimentell utveckling.
  • Träffa konsulten tidigt. Vi tar inte betalt för att lyssna på dina idéer. Ett kort möte eller en lunch kan ge väldigt mycket tidigt i planeringen av ett projekt. Vi lyssnar gärna, vi ger säkert lite fler råd än vi borde och vi skriver gärna på sekretessavtal.

Vi tar över Reumatikervärlden

– Reumatikervärlden är ett viktigt uppdrag, som vi är mycket glada för, säger Christina Öst, VD på Iris Media.

– Ungefär en miljon svenskar har en reumatisk sjukdom. Att hjälpa till med att ge så många människor ett bättre liv är ett angeläget och spännande arbete. Därför är vi så glada över att få börja göra Reumatikervärlden, säger Christina Öst.

Tidningen Reumatikervärlden är en kändis i branschen, och har vunnit flera priser. Reumatikerförbundet satsar medvetet sedan länge på en aktuell och kraftfull medieprofil, särskilt inför 2015 då förbundet fyller 70 år.

– Vi ser fram emot att få arbeta med Iris Media, som imponerat med både idéer och drivkraft, säger Annelie Norberg, generalsekreterare Reumatikerförbundet. Och hon betonar att tidningen är mycket uppskattad av medlemmarna.

Ny chefredaktör blir Iris Medias medarbetare, Fredrik Hed, legitimerad apotekare och journalist, med en bakgrund som chefredaktör för Läkemedelsvärlden och Apotekets kundtidning.

Redaktionschef blir Maja Aase, produktionschef på Iris Media och journalist med 25 års medieerfarenhet.

– Patientmakt och patienternas engagemang blir viktigare i det moderna samhället, säger Fredrik Hed. Det ska bli jättekul att jobba med Reumatikervärlden och jag ser fram emot att driva aktuella frågor.

Reumatikerförbundet och Iris Media ska arbeta för att Reumatikervärlden når ut till fler än dagens drygt 50 000 läsare.

– Vi arbetar med kvalificerade och moderna produkter i många olika mediekanaler, säger Christina Öst, VD på Iris Media. Exakt vad det innebär för Reumatikervärlden får alla se i höst när den nya tidningen kommer ut.

– Tidningens mål är göra det tydligare vad reumatiska sjukdomar innebär, och vi vill driva på så att reumatiker får rätt vård och hjälp. Reumatikervärlden ska också berätta hur det faktiskt är att få en reumatisk diagnos. Det är inte så enkelt alla gånger, och livet kan förändras i grunden. Då finns Reumatikervärlden och Reumatikerförbundet där som stöd, säger Christina Öst och Annelie Norberg.

För mer info, mejla eller ring Christina Öst på 0765-39 91 81

Fler hästkrafter ger snyggare Travronden

Travronden har blivit ännu bättre. Iris Media fräschar upp formen på den äldsta, största och viktigaste tidningen inom svensk hästsport.

– Vi visste att där finns den rätta kompetensen, att Iris Media levererar det vi beställer, säger Mathias Hedlund, Travrondens editionschef.

Tidningen har blivit mer lättläst, färger är nya, loggan mindre och utseendet mer renodlat.

– Vi är extremt nöjda med hur Iris Medias formgivare Tove Harström jobbar. Travronden känns modernare med en större personlig profilering av tidningens experter, säger Per Englund, extern projektledare.