Biblioteksbladet flyttar in hos Iris Media

Svensk biblioteksförening inleder ett samarbete med Iris Media för produktion och utveckling av Biblioteksbladet och biblioteksbladet.se.

– Biblioteksbladet är Sveriges ledande bibliotekstidskrift, och en mycket uppskattad medlemsförmån. Därför har vi nu tagit två steg i syfte att utveckla och förbättra Biblioteksbladet ytterligare, säger Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteksförening.

Iris Media tar över ledningen av tidningsarbetet från årsskiftet och det första numret som är under produktion når läsarna den 9 februari. De medarbetare som arbetat med tidningen i närtid deltar även nu, men under ledning av tidningens nye chefredaktör Christer Fälldin, som också är ansvarig utgivare.

– Syftet med samarbetet med Iris Media är att förvalta och stärka tidningens fria och obundna ställning, gynna utvecklingsprocessen samt ge tidningen tillgång till breddad frilanskompetens för utökad bevakning av bibliotekens/medlemmarnas verksamhet säger Calle Nathanson.

Biblioteksbladet har en fri och självständig ställning och Iris Media har uppdraget att ge ut tidningen med tryckfrihetsförordningen som grund och enligt spelreglerna för press, radio och TV.

– En aktuell fråga som vi tar upp i det kommande numret är statsbudgeten och stöd till kulturtidskrifter. Ordets värde vid sidan av ekonomisiffror blir mer än en filosofisk fråga och där har biblioteken en betydelsefull roll för samhället. Biblioteksbladet har en viktig roll och ett ansvar att ge utrymme för debatt och tankar. Tidningen är för övrigt en av få kulturtidskrifter med egna medel utan stöd säger Jonas Melcherson, vd för Iris Media.

Arbetet med att välja ut en samarbetspartner för extern produktion och utveckling av Biblioteksbladet har bedrivits av en arbetsgrupp inom Svensk biblioteksförenings styrelse bestående av Calle Nathanson, Maria Jacobsson, Peter Linde och Cecilia Gärdén. Arbetsgruppen har haft stöd av avgående chefredaktören Henriette Zorn och generalsekreteraren Niclas Lindberg. Under processen har tre offerter slutligen tagits in efter en bredare initial kartläggning av möjliga samarbetspartners.

Christer Fälldin har tidigare arbetat som chefredaktör och ansvarig utgivare för Företagaren, redaktionschef på Privata Affärer, samt i olika chefsbefattningar på SvD och FLT. Jonas Melcherson har tidigare utvecklat tidningen Reumatikervärlden samt webbtidningarna Dagens Samhälle och Riksdag & Departement.

– Christer kommer med sin erfarenhet att ge tidningen nya infallsvinklar både i arbetssätt och kommande utveckling av tidningen, säger Jonas Melcherson.

– Vi hörde så sent som här om dagen om biblioteket i Gamleby som ökade utlåningen med över trettio procent förra året. Nutida teknik och nya läsvanor förändrar vårt samhälle på flera sätt än vi kan ana och att nu få arbeta med biblioteksbranschens ledande tidskrift är väldigt inspirerande. Biblioteksbladet har funnits där för Bibliotekssverige under nära hundra år och vi får ta över den stafettpinnen en tid och föra den framåt. Det är vi mycket glada för säger Jonas Melcherson.

Årets första nummer av Biblioteksbladet kommer ut den 9 februari.


 

Kontakta gärna tidningens medarbetare med frågor och synpunkter.

Christer Fälldin, Chefredaktör för Biblioteksbladet
christer.falldin@irismedia.se
070-841 75 80

Jonas Melcherson, VD för bolaget Iris Media som har i uppdrag att producera tidningen
jonas.melcherson@irismedia.se
070-679 09 96

För att komma i kontakt med Svensk biblioteksförening

Niclas Lindberg, Generalsekreterare, Svensk biblioteksförening
nl@biblioteksforeningen.org
070-660 80 77