Välkommen till Slagsta hällristning


Slagsta bronsåldersristning är den största i sitt slag i Stockholms län. Slagstaristningen kan knytas till den rikskända Hallundaboplatsen och har ett mycket stort värde både ur vetenskaplig och pedagogisk synpunkt.

Hällen upptäcktes 1971 och låg då mitt i en redan utstakad ny vägsträckning. Vägmyndigheterna, som var välvilligt inställda, ändrade vägsträckningen så att hällen fick vara kvar.

Slagstaristningen är troligen från yngre bronsåldern. Vid denna tid fanns en havsvik bara ca 250 meter härifrån mot söder. Ungefär en och en halv kilometer mot väster ligger Hallundaboplatsen och det är troligt att de bronsgjutare, handelsmän och bönder, som bodde där, då och då besökte ristningsplatsen vid Slagsta i samband med religiösa kulthandlingar.

På hällen finns 17 skepp, en människofigur, 3 djurfigurer, en fotsula, 2 3 obestämbara figurer samt 170 älvkvarnar. Två av djuren föreställer troligen hästar och den tredje kan ha en hornkrona på huvudet. Människan har långa ben och en liten kort kropp.

Älvkvarnar, eller s.k skålgropar, är små knackade gropar i berghällen. Så sent som från 1800 talet finns uppgifter om att man smörjt älvkvarnar och lagt pengar i dem. Deras ursprungliga syfte har troligen varit kultiskt.

Lyssna, och låt dig förflyttas till en annan tid…

BERÄTTELSER

BERÄTTELSER OCH SYNTOLKNING

1. Slagsta hällristning

1. Välkommen till Slagsta

2. Slagsta hällristning

3. Syntolkning