Välkommen till Bögs gård

bogsgard-collage

Att besöka landskapet är som att färdas bakåt i tiden! Här brukas fortfarande jorden på gammalt vis och besökaren kan uppleva hur jordbrukslandskapet såg ut förr med små åkerlappar, hamlade träd och betade hagar. Här finns även växter som är knutna till det ålderdomliga landskapet – nattglim är en av dem. Lyssna gärna på berättelserna och lär dig mer om landskapets historia och skönhet.

Klicka på filerna för att lyssna.

BERÄTTELSER

BERÄTTELSER OCH SYNTOLKNING

1. Inledning

1. Inledning

2. Gården vid vägböjen

2. Välkommen: Ljudguide med syntolkning

3. Järnålderns landskap

3. Gården vid vägböjen

4. Väsby by

4. Syntolkning av gården vid vägböjen

5. Järnålderns landskap

6. Syntolkning av järnålderns landskap

7. Väsby by

8. Syntolkning av Väsby by