Välkommen till Roslagens Sjöfartsmuseum

Rospiggen2014-barken
Acke-Ny-illustrerad-Tidning-1889-001Slup-som-Elvira
Rospiggarna var erkänt skickliga sjömän. Roslagens segelsjöfart nådde sin kulmen vid förra sekelskiftet som följd av industrialismen.

De stora fartygen från Roslagen transporterade trävaror (the timber trade) från hamnarna på norrlandskusten. Som returlast från England och Tyskland hade fartygen kol, porslinslera och salt.

Lyssna på ljudguiderna och upptäck 1800-talets stora sjöfartsbygd och det dramatiska arbetet till havs då segelsjöfarten gav Roslagen en storhetstid.

Klicka på filerna för att lyssna.

BERÄTTELSER

 BERÄTTELSER OCH SYNTOLKNING

Välkommen

Välkommen

Skepparbostaden

Introduktion

Väddö kanal

Syntolkning av Skeppargården

Vägbeskrivning till Skepparbostaden

Skepparbostaden

Syntolkning av Skepparbostaden

Vägbeskrivning till Väddö kanal

Väddö kanal

Syntolkning av Väddö kanal

Avslutning