Välkommen till Sandhamn

sandhamn-bilder

 

Först kom lotsarna och tulltjänstemännen till Sandhamn, sedan skalderna. I ljudguiden får du möta några av dem och höra om deras öden och äventyr.

Klicka på filerna för att lyssna.

BERÄTTELSER

BERÄTTELSER OCH SYNTOLKNING

1. Sandhamns siste lots

1. Välkommen till Sandhamn

2. Tullhuset och den store skalden

2. Sandhamns siste lots

3. Syntolkning av hamnen

4. Tullhuset och den store skalden

5. Syntolkning av Tullhuset