Välkommen till Gunnes gård

gunnesgard-collageProva att leva ett vikingaliv. Gunnes gård är en rekonstruktion av en vikingatida gård, så som en gård kunde vara i början av 1000-talet e Kr. Gården är vackert beläget i ett fornlämningsrikt område där djuren betar på gravkullarna. I ljudguidens berättelser får du möta Tora och Vibjörn som levde här i området under vikingatiden.

Klicka på filerna för att lyssna.

BERÄTTELSER

BERÄTTELSER OCH SYNTOLKNING

1. Välkommen

1. Välkommen

2. Berättelsen del 1: vid gårdsgrinden

2. Berättelsen del 1: vid gårdsgrinden

3. Berättelsen del 2: vid gårdstunet

3. Syntolkning av miljön runt Gunnes gård

4. Vägbeskrivning till gårdstunet

5. Berättelsen del 2: vid gårdstunet

6. Syntolkning av gården