Välkommen till Edsbro

Edsbro masugn med andra bruksbyggnader och en bruksgata med f.d. arbetarbostäder är ett industrisamhälle som vittnar om en svunnen storhetstid. Masugnen anlades 1686 och framställde tackjärn som fracktades till Skebo bruk för att där förvandlas till smidbart järn.

Till miljön hör även Edsbro medeltida kyrka med sina ovanliga väggmålningar. Kyrkan har också andra särdrag såsom en fönsterlös norrsida och en predikoglugg i stigluckan. I medeltidens folktro var norr den onda sidan mot vilken man inte ville ha fönster.

Lyssna, och låt dig förflyttas till en annan tid…

BERÄTTELSER

BERÄTTELSER OCH SYNTOLKNING

1. Intro

1. Om ljudguiderna

2. Masugnen

2. Intro

3. Till smedjan

3. Vägbeskrivning till masugnen

4. Smedjan och bostaden

4. Masugnen

5. Till kyrkan

5. Syntolkning av masugnen

6. Kyrkan

6. Vägbeskrivning till smedjan

7. Avslutning

7. Smedjan

8. Syntolkning av smedjan

9. Vägbeskrivning till kyrkan

10. Kyrkan

11. Syntolkning av kyrkan

12. Avslutning