Välkommen till Edsbro

Edsbro masugn med andra bruksbyggnader och en bruksgata med f.d. arbetarbostäder är ett industrisamhälle som vittnar om en svunnen storhetstid. Masugnen anlades 1686 och framställde tackjärn som fracktades till Skebo bruk för att där förvandlas till smidbart järn.

Till miljön hör även Edsbro medeltida kyrka med sina ovanliga väggmålningar. Kyrkan har också andra särdrag såsom en fönsterlös norrsida och en predikoglugg i stigluckan. I medeltidens folktro var norr den onda sidan mot vilken man inte ville ha fönster.


Lyssna, och låt dig förflyttas till en annan tid…

LJUDFILER UTAN SYNTOLKNING

LJUDFILER MED SYNTOLKNING

01 Intro 01 Om ljudguiderna
02 Masugnen 02 Intro
03 Till smedjan 03 Vägbeskrivning till masugnen
04 Smedjan och bostaden 04 Masugnen
05 Till kyrkan 05 Syntolkning av masugnen
06 Kyrkan 06 Vägbeskrivning till smedjan
07 Avslutning 07 Smedjan
 08 Syntolkning av smedjan
 09 Vägbeskrivning till kyrkan
 10 Kyrkan
 11 Syntolkning av kyrkan
 12 Avslutning