Välkommen till Åkers Kanal

akerskanal-collage

Vid Åkers kanal i Åkersberga kan man nu vandra från järnåldersgravar till det moderna centrumet längs den vackra kanalstranden med den nya ljudguiden i mobiltelefonen. Hör berättelser från tegelbruket i Smedby, den gamla slussen och Ekbacken. Under järnåldern var kanalen en del av farleden upp till Uppsala, några kilometer lägre norrut finns Brottby som tidigare fått ljudguide av Iris Media.

Klicka på filerna för att lyssna.

BERÄTTELSER

BERÄTTELSER OCH SYNTOLKNING

1. Introduktion till ljudguiderna vid Åkers kanal

 

1. Välkommen – Introduktion till syntolkningen av Åkers kanal
2. Det moderna Åkersberga 2. Det moderna Åkersberga

 

3. Tegelbruket

3. Syntolkning av det moderna Åkersberga

 

4. Ekbacken

4. Vägbeskrivning till Smedby tegelbruk

 

5. Åkers kanal och slussar

5. Tegelbruket

 

 

6. Åkersbro

 

6. Syntolkning av tegelbruket

 

 

7. Vägbeskrivning till Ekbacken

 

 

8. Ekbacken

 

 

9. Syntolkning av Ekbacken

 

 

10. Vägbeskrivning till Slussen

 

 

11. Åkers kanal och slussar

 

 

12. Syntolkning av Åkers kanal och slussar

 

 

13. Vägbeskrivning till Åkersbro

 

 

14. Åkersbro

 

 

 

15. Syntolkning av Åkersbro