Salems kommun får en egen röst

Iris Media har under 57 års tid producerat taltidningar för dem med lässvårigheter. Ett av de senaste tillskotten till listan är Salems kommuns taltidning som fått namnet ”På tal om Salem”.

Tidningen läses in och produceras av Iris Medias vana inläsare Erik Wandus och Malin Askner och kommer ut 11 gånger per år.

Varför valde ni att göra en taltidning?
– Vi vill ge fler kommuninvånare möjlighet att ta del av nyheter från kommunen. Den som har nedsatt synförmåga, dyslexi eller andra lässvårigheter kan bli prenumerant på tidningen. Dessutom lägger vi ut tidningen på vår webbplats. Tidningen innehåller information och nyheter från kommunen samt evenemangstips, säger Elisabeth Ståhl, kommunikationschef på Salems kommun.

Att det blev just Iris Media som fick uppdraget var när de vann upphandlingen.

– Iris Media vann eftersom de kunde erbjuda en bra produkt till ett bra pris, säger Elisabeth Ståhl.
– Samarbetet har fungerat mycket smidigt och professionellt.