Så pratar du med tonåringen om alkohol

Nu finns Tonårsparlören 2014 ute. Boken ges ut av IQ-initiativet, ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Boken ger konkreta tips till alla föräldrar om hur de ska prata om alkohol med sina barn.

Förra årets version av Tonårsparlören lästes in som ljudbok vid Iris Media. Nu har boken uppdaterats och lästs in på nytt. Den går att lyssna på och läsa på Tonårsparlörens hemsida.

Boken är inläst av Iris Medias reporter och redaktör Malin Askner, som bland annat jobbar med inläsning av barntidningen Bubbel, Stockholms stads taltidning samt nu senast som rösten i den syntolkade versionen av filmen Tommy.