Redesign av Biblioteksbladet

Den är Sveriges ledande tidning för och om biblioteksbranschen och hösten 2015 förnyas den med Iris Medias redesign. Ett nytt grafisk uttryck och med flera nyheter i innehållet.

Vår omgörning av tidningen blickar både bakåt över tidningens 99 år långa historia och framåt mot tidningens möjligheter.
Den nya innehållsstrukturen är planerad med utrymme för längre och ännu mer fördjupande artiklar igenom en tydligare mix med bättre tempoväxling. Vi ger tidningen tempoväxlingar i långt mot kort med med tydligare visuella strukturer – och låter det som behöver förklaras få plats att tala till punkt.

Den grafiska omgörningen har varit varsam men inte blygsam. Iris Medias formgivare Malin Trotzig och projektledare Jonas Melcherson har arbetat utifrån nya typsnitt, grafiskt uttryck och färger som förstärker den identitet tidningen redan har utan att göra om för omgörningens skull.

Inledningsvis arrangerade vi en tankesmedja tillsammans med Svensk Biblioteksförening och lade efter det upp strategier för förändringsarbetet. Ett intressant inslag var att studera Biblioteksföreningens arkiv med tidigare tidningsårgångar och följa utvecklingen från tidigt nittonhundratal till idag. Vi har sökt en helhet i typografi, färgskala och grafiskt tilltal och ger tidningen mer struktur och något mer läsvänliga typsnitt.

De största förändringarna ör större kontrast och visuell vägledning samt fler ingångar i artiklarna vilket är till stor hjälp för läsarna, även i den här målgruppen som annars givetvis är väldigt vana vid att tillgodogöra sig stora textmassor.

En annan förändring är att vi ger tidningen mer utrymme för bildtänk, bildjournalistik och grafik. Detta blir möjligt genom ett förändrat arbetssätt där formgivare är med redan på planeringsstadiet.

 

bbl-redesign-innehall

Innehållssidan får en mer framträdande roll. Som ett komplement till omslaget som fortsatt är relativt rent för att vara ett tidningsomslag.
Detta är ett mer utvecklat stöd för navigation i tidningen.

 

bbl-redesign-justnu

Sidorna ”Just nu” är nyhetsdrivande utan att vara nyhetsreferat. På ett uppslag samlas fler rubriker. Det vill säga fler ingångar till olika resonemang och reflektioner över aktuella händelser. Känslan är täthet och tempo.

 

bbl-redesign-rep1

bbl-redesign-rep2
Tidningens struktur ska delvis skapas utifrån variation och dynamik i hur vi presenterar innehållet. Exempelvis ska en tidningsdel vara en återkommande plats för artiklar med bildfokus utan att ämnesvalet dikteras på förhand.

 

Varje nummer har ett tema, en större samling artiklar som visar flera sidor av och ingångar i ett viktigt skeende. Vi ser dem som ett eget nummer i numret och ger temat både en egen startsida och en ny form.

 

Exempel på en artikel under temat efter redesignen:

bbl-redesign-temat-efter
Exempel på sama artikel under temat före redesignen:
bbl-redesign-temat-fore