KI-bladet

Karolinska Institutets personaltidning formges och redigeras av Iris Medias Tove Harström. Tidningen som tar upp de senaste rönen inom medicin och forskning, nyheter inom organisationen och mycket mer ges ut fyra gånger per år. Läsarna är främst Karolinska Institutets personal men även 3000 prenumeranter utanför arbetsplatsen.