Tidningen Karriär – ny form av Iris Media

Vi är mycket stolta över att visa upp ett av vårens stora formgivningsarbeten på Iris Media. Tidningen Karriär ersätter Jusektidningen och satsningen är en spännande nystart för redaktionen och möjligheten att attrahera både nya läsare och nya annonsörer.

Det strategiska arbetet från grafisk koncept och idéarbete kring den nya tidningens innehåll har gjorts i ett tätt samarbete med tidningens redaktion, under ledning av Maja Aase och Jonas Melcherson.

Tidningens layout är framtagen av Tove Harström, tidningsformgivare his Iris Media.

Logotyp och grafiskt koncept för den nya tidningen är gjord av Jonas Melcherson som även står för webbtidningens uppdaterade form.

– Uppdraget har också varit att hjälpa redaktionen att staka ut den nya riktningen och samtidigt ge tidningen en friare form. Jag beskriver formgivningen som stolt, distinkt och rakt på sak. Vi hoppas att den kommer att vara inspirerande både för tidningens medarbetare och läsare. Läsarna har valt utbildningar där konkurrensen är tuff och tempot hårt. De kommer att fortsätta vara ambitiösa genom arbetslivet – men de vill också hinna med ett liv vid sidan om. I den polariteten finns samma intressanta spänning som i den nya tidningen, säger Jonas Melcherson.

Det nya namnet Karriär är i sig en intressant historia. Ett ord och ett namn som hade gett en tidningen en karaktär för bara tio år sedan har en framskjuten och förändrad innebörd idag.

– I Karriär vill vi lyfta fram de möjligheter vi alla har att utvecklas. Karriär är så mycket. Det är att tacka ja till sitt första jobb efter examen, att drömma, utvecklas och växa och erbjudas nya arbetsuppgifter. Bli chef, och sedan välja att inte vara det under en period. Eller testa specialistrollen och njuta av att vara en i gänget. Och inte minst vill vi berätta om sätt att kombinera ett intressant jobb med ett familjeliv, säger Christina Öst, tidningens chefredaktör.

Den nya formen från färgskala till typografi är framtagen med tanke på tidningens papper, format och nya inriktning. Tidningens grafiska identitet har sin bas dels i användningen av symboltypsnitt skapat specifikt för tidningen samt en kombination av de karaktäristiska skärningarna i rubriktypsnitten Austin och Tungsten.

– Vår utgångspunkt var att ta fram en tidning som följer Juseks förändringsarbete. Vår redesign skulle märkas rejält och visa upp en nystart. Det var ett uttalat önskemål i uppdraget. Liksom att placera en snygg tidning i händerna på läsare som är beredda att lägga mycket energi och kraft på sitt jobb – sin karriär, fortsätter Jonas Melcherson.

Fakta: Jusek är ett fackförbund för akademiker och är med 83 000 medlemmar ett av de största förbunden inom Saco. Karriär hette tidigare Jusektidningen, ett namn som tidningen haft sedan 1989. Karriär riktar sig till jurister, ekonomer, systemvetare, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer.

Så här ser den nya tidningen Karriär ut:

karriar-omslag

Omslag: Form av Jens Nyström, Jusek och Tove harström, Iris Media. Logotyp och grafik av Jonas Melcherson.

 

karriar-uppslag-3

Inlaga: I den här tidningen, med så här vana tidningsläsare har vi gett uppslagen en kraftfull inramning men vi har tonat ned avdelningsmarkörer och vinjetter så att de är mer diskreta. Det ger även redaktionen möjlighet att inom en återkommande grafisk form som i sig skapar igenkänning arbeta med friare med mallarna för att variera ämnen och struktur för innehållet.

karriar-uppslag-2

 

 

 

Nedan: I samband med tidningslanseringen har vi gjort en mindre men effektiv uppdatering av tidningen nyhetswebb som byter adress från jusektidningen.se till tidningenkarriar.se.karriar-webb