Iris Media gör ny app till Röda Korset

Världens största humanitära organisation Röda Korset utökar sitt samarbete med Iris Media. Tidningen Henry ska från och med i höst ges ut i form av en flerkanals-app.
– Genom Iris Medias flerkanals-app når reportagen i Henry helt nya målgrupper, till en låg kostnad, säger Erik Olsson, redaktör på tidningen Henry.
– Vi kan hela produktionen, från inläsning till webb, säger Christina Öst, Iris Medias vd.
Iris Media har utvecklat en plattforms-oberoende app, som går att ladda ner från Röda Korsets webb-plats. Appen är skapad i html 5, och fungerar lika bra i telefon som i dator.
– Iris Media tänker nytt när det handlar om att vidareutveckla en traditionell taltidning på cd till en webbaserad ljudapp för smartphones, säger Erik Olsson.