Syntolkning av Bron för SVT

Bron är en svensk-dansk kriminalserie som har visats i SVT under hösten. Hans Rosenfeldt har skrivit manus. Sofia Helin spelar huvudrollen. Iris Medias uppdrag har varit att leverera syntolkning till serien, från manus till färdig mix.

Syntolkningen hade ett ganska tajt produktionsschema, ofta var det relativt kort med tid från det att vi fick arbetsmaterialet (filmfilen) till det att vi skulle skicka in en färdigmixad ljudfil till beställaren.

– Vi är vana att arbeta med snäva deadlines så det gick alldeles utmärkt. Vi har flera i vår fast anställda personal som är utbildade och kompetenta syntolkar vilket givetvis är en stor fördel. En stor del av dialogen bestod av danska repliker som vi läste upp på svenska. Säger Magnus Johansson, producent på Iris Media.

Iris Media har efter flera års syntolkning av dramaproduktioner lång erfarenhet av arbeten där det är viktigt att man fångar stämningen, tonen i scenerna vid uppläsning/inspelning. En uppläsning som inte färgas av tonen i scenen motarbetar det som filmmakarna försöker skapa, dvs att skapa en viss känsla hos publiken. Så ser vi det. Våra uppläsare har den förmågan.

Vad har varit den mest överraskande med serien?
– Det var väldigt spännande att följa alla vändningar som handlingen tog. Filmmakarna kastade misstänksamhetens skugga än på den ena karaktären, än på den andra – och på ett väldigt välgjort sätt. Inte helt lätt att veta vem eller vilka som var de skyldiga. Utöver den dramatiska huvudkonflikten fanns flera intressanta delkonflikter, som var lika intressanta att följa som huvudhandlingen, tex åtalet mot Saga. Säger Magnus Johansson

Läs mer om Bron och se serien med Iris Medias syntolkning

Redesign av Biblioteksbladet

Den är Sveriges ledande tidning för och om biblioteksbranschen och hösten 2015 förnyas den med Iris Medias redesign. Ett nytt grafisk uttryck och med flera nyheter i innehållet.

Vår omgörning av tidningen blickar både bakåt över tidningens 99 år långa historia och framåt mot tidningens möjligheter.
Den nya innehållsstrukturen är planerad med utrymme för längre och ännu mer fördjupande artiklar igenom en tydligare mix med bättre tempoväxling. Vi ger tidningen tempoväxlingar i långt mot kort med med tydligare visuella strukturer – och låter det som behöver förklaras få plats att tala till punkt.

Den grafiska omgörningen har varit varsam men inte blygsam. Iris Medias formgivare Malin Trotzig och projektledare Jonas Melcherson har arbetat utifrån nya typsnitt, grafiskt uttryck och färger som förstärker den identitet tidningen redan har utan att göra om för omgörningens skull.

Inledningsvis arrangerade vi en tankesmedja tillsammans med Svensk Biblioteksförening och lade efter det upp strategier för förändringsarbetet. Ett intressant inslag var att studera Biblioteksföreningens arkiv med tidigare tidningsårgångar och följa utvecklingen från tidigt nittonhundratal till idag. Vi har sökt en helhet i typografi, färgskala och grafiskt tilltal och ger tidningen mer struktur och något mer läsvänliga typsnitt.

De största förändringarna ör större kontrast och visuell vägledning samt fler ingångar i artiklarna vilket är till stor hjälp för läsarna, även i den här målgruppen som annars givetvis är väldigt vana vid att tillgodogöra sig stora textmassor.

En annan förändring är att vi ger tidningen mer utrymme för bildtänk, bildjournalistik och grafik. Detta blir möjligt genom ett förändrat arbetssätt där formgivare är med redan på planeringsstadiet.

 

bbl-redesign-innehall

Innehållssidan får en mer framträdande roll. Som ett komplement till omslaget som fortsatt är relativt rent för att vara ett tidningsomslag.
Detta är ett mer utvecklat stöd för navigation i tidningen.

 

bbl-redesign-justnu

Sidorna ”Just nu” är nyhetsdrivande utan att vara nyhetsreferat. På ett uppslag samlas fler rubriker. Det vill säga fler ingångar till olika resonemang och reflektioner över aktuella händelser. Känslan är täthet och tempo.

 

bbl-redesign-rep1

bbl-redesign-rep2
Tidningens struktur ska delvis skapas utifrån variation och dynamik i hur vi presenterar innehållet. Exempelvis ska en tidningsdel vara en återkommande plats för artiklar med bildfokus utan att ämnesvalet dikteras på förhand.

 

Varje nummer har ett tema, en större samling artiklar som visar flera sidor av och ingångar i ett viktigt skeende. Vi ser dem som ett eget nummer i numret och ger temat både en egen startsida och en ny form.

 

Exempel på en artikel under temat efter redesignen:

bbl-redesign-temat-efter
Exempel på sama artikel under temat före redesignen:
bbl-redesign-temat-fore

Ny webb för Finansliv.se

Iris Media har hjälpt Finansliv med strategiskt förarbete, formgivning och utveckling av tidningens webb.

Finansliv är branschwebben och branschtidningen för alla som arbetar i bank-, finans- och försäkringsvärlden. Bakom Finansliv som även har en stark position som arrangör av utvecklande branschevenemang står Finansförbundet.

Framför allt evenemangen har utvecklats till en betydande del i Finanslivs verksamhet. Evenemangen är på ett mycket tydligt sätt instrumentella och inriktas på att hjälpa besökarna att lära nytt, utvecklas och hålla sig a jour med sin bransch. Därför var det framför allt kring evenemangens teman vi utvecklat den nya webben och strukturerat allt annat innehåll – från redaktionella reportage till blogginlägg.

Därför behövde Finansliv förnyas

Fyra år efter lanseringen av den första versionen var det dags för Finansliv att från grunden se över sin webb. Iris Medias Jonas Melcherson var med när tidningen lanserades första gången och då tidningens webb byggdes på bloggar som ett innehållsmässigt komplement till tidningen. Det var rätt då och är fortfarande bra. Men nu behöver en växande tidnings webbnärvaro omfatta mer än så. Nya verksamheter har växt fram inom Finanslivs varumärke. Därför är det nödvändigt att strukturera om webbplatsen från grunden. Vilket inte är så dramatiskt som det kan låta.

– Den nya webbplatsen speglar dagens Finansliv. Resultatet är i min mening ett fint exempel på hur fackförbundspress kan vara relevant och på online, säger Jonas Melcherson.

finansliv-dump-event-iphoneDen nya innehållsstrukturen presenterar huvudfokus på intresseområden snarare än typer av innehåll. Inte minst event kring intresseområdena. Bloggarna har tonats ner men är inte borttagna. De har en ny viktig roll under intresseområdena. Nytt är även att redaktionen arbetar mer med webbspecifika artiklar. Vi kan sammanfatta förändringarna i tre punkter:

• Intressestyrd navigation sätter tonen, jodå vi vet att faktiska puffar och rubriker och inte navigationen är besökarens väg ner i webbplatsen. Navigationen är där som stöd och den visar vad webbplatsen står för och utlovar – lite som en programförklaring.
• Innehåll och nu även tjänster som kan hjälpa alla i finansbranschen att hänga med i sin omvärld, att lära nytt för sin individuella så väl som för det egna företagets framtid.
• En mix av nytta och inspiration med event, kurser, guidande innehåll och bloggande svenska kollegor från hela planeten.

Målet var som i alla utvecklingsprojekt att hitta beröringspunkterna mellan företagets egna mål och mottagarnas behov och förväntningar. Tjänster och innehåll som de behöver och lockas av – paketerade på ett enkelt sätt, vid rätt tid.

I fallet med Finansliv har vi skapat de viktiga eventsidorna så att de förändras över tid.
1. Inför, medan man kan boka plats är fokus på ”för vem?”, ”vad får man?”
2. På eventdagen paketeras informationen automatiskt om så att man i stället först möts av ”så funkar det”, var, när blir det lunch och finns det wifi?
3. Efter eventet skiftar fokus igen och eventen presenteras som rapporter om hur det var, med bildspel mm.

Webbplatsen är utvecklad på WordPress och vi har vidareutvecklat wordpress grundmallar så att vissa typer av innehåll automatiskt kan reagera på- och förändras med givna tidpunkter som exempelvis dagen för ett evenemang. En ny sorts responsivitet som passar väl för små skärmar, inte minst för besökare av ett evenemang. Front-endkoden är responsiv och anpassar bild- och textstorlek till användarens förutsättningar.
finansliv-dump-mac
Chefsfrukost. Så länge bokningen är öppen lyfter vi fram poängen med skaffa en plats. Vad får man, när är det och vilka kommer att tala? Senare, på datum för frukosten lyfts automatiskt mer relevant innehåll upp. Som karta, tider och information om wifi, dagens hashtag och när frukosten serveras. 

finansliv-dump-bloggar-ipad

Finanslivs populära bloggar har fått en ny lättnavigerad design med gott om utrymme för större bilder och videoklipp.

 

Karolina i ny form

Karolina är personaltidningen för Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge sjukhus. Iris Media har under 2015 tagit hand om formgivningen av tidningen och inledde uppdraget med en redesign.

Iris Media fick vid övertagandet i uppdrag att förnya tidningens formgivning så att den på bästa sätt samspelar med redaktionens uppdrag – att med värme och närhet bidra till en öppen kultur, där medarbetarna i sjukhuset delar och tar vara på den kunskap som finns. Tidningen kan förutom att sprida den kunskapen skapa förståelse för de huvudstrategier som sjukhuset följer.

I den nya tidningen har vi planerat in innehållsavdelningar som ger utrymme för både goda exempel och problem i verksamheten, en verksamhet som är i stark förändring. Exempel på nya avdelningar är Min pryl, där sjukhusets många yrken lyfts upp, bildmässiga reportage och tydliga teman som förklarar och fördjupar på ett sätt som passar redaktionens sätt att arbeta. Tidningen blir även en viktig nyhetskälla i samspel med sjukhusverksamhetens intranät.

Formgivningen som paketerar och levererar redaktionens engagerade arbeten är gjord av Malin Trotzig och Jonas Melcherson på Iris Media.

Jonas har gjort den konceptuella formgivningen, omslag och typografi med utgångspunkt i de strategiska tankar och kommunikationsbehov som framkom av det gemensamma förarbetet.

– Redesignen har varit väldigt intressant att följa. Budgeten var förhållandevis begränsad, vilket inte alls ledde till ett begränsat resultat. Genom en bra och framåtskridande dialog med redaktionen och ett effektivt arbete där första numrets skarpa material även användes som dummyinnehåll har vi haft ett starkt driv och fokus, säger Jonas Melcherson. Den öppna dialogen och den ömsesidiga inställningen som präglandes av tankesmedja fick vi tidigt en bra bild av vad vi skulle göra. Från innehållsändringar till färgskala och typografi.

Malin har gjort tidningens layout, formgivit alla tidningens avdelningar och har även löpande formgivit tidningen sedan redesignen.

karolina-omslag-nr1 Det första numret av Karolina med Iris Medias form. Färgskalan är baserad på sjukhusets profilfärger och har några strategiska tillägg specifikt för tidningens identitet.

karolina-uppslag-bildrep

Tidningens visuella ”start” är ett bildreportage som följer på ett plockigt inledande uppslag, i högt tempo. Valet av innehåll eller vilken verksamhet i sjukhuset som lyfts i det mer bildsatta reportaget är flexibelt och lätt att arbeta med. Det som utmärker och håller ihop den här tidningsavdelningen är hur vi använder bildmaterialet. Det ger tidningen en bra balans eftersom vi vet att numrets huvudtema som ligger över mittuppslaget inte alltid kan illustreras med stora bilder.

 

karolina-uppslag-22-23

 

karolina-sida-21
I Karolina arbetar vi med tre och en halv spalt. Den halva spalten gör att vi på ett elastiskt vis kan tvinga in luft i uppslaget när det behövs för att lätta upp textmassa. Eller så får vi, som här, ett bra utrymme för illustrativt fakta. 

 

 

Tidningen Karriär – ny form av Iris Media

Vi är mycket stolta över att visa upp ett av vårens stora formgivningsarbeten på Iris Media. Tidningen Karriär ersätter Jusektidningen och satsningen är en spännande nystart för redaktionen och möjligheten att attrahera både nya läsare och nya annonsörer.

Det strategiska arbetet från grafisk koncept och idéarbete kring den nya tidningens innehåll har gjorts i ett tätt samarbete med tidningens redaktion, under ledning av Maja Aase och Jonas Melcherson.

Tidningens layout är framtagen av Tove Harström, tidningsformgivare his Iris Media.

Logotyp och grafiskt koncept för den nya tidningen är gjord av Jonas Melcherson som även står för webbtidningens uppdaterade form.

– Uppdraget har också varit att hjälpa redaktionen att staka ut den nya riktningen och samtidigt ge tidningen en friare form. Jag beskriver formgivningen som stolt, distinkt och rakt på sak. Vi hoppas att den kommer att vara inspirerande både för tidningens medarbetare och läsare. Läsarna har valt utbildningar där konkurrensen är tuff och tempot hårt. De kommer att fortsätta vara ambitiösa genom arbetslivet – men de vill också hinna med ett liv vid sidan om. I den polariteten finns samma intressanta spänning som i den nya tidningen, säger Jonas Melcherson.

Det nya namnet Karriär är i sig en intressant historia. Ett ord och ett namn som hade gett en tidningen en karaktär för bara tio år sedan har en framskjuten och förändrad innebörd idag.

– I Karriär vill vi lyfta fram de möjligheter vi alla har att utvecklas. Karriär är så mycket. Det är att tacka ja till sitt första jobb efter examen, att drömma, utvecklas och växa och erbjudas nya arbetsuppgifter. Bli chef, och sedan välja att inte vara det under en period. Eller testa specialistrollen och njuta av att vara en i gänget. Och inte minst vill vi berätta om sätt att kombinera ett intressant jobb med ett familjeliv, säger Christina Öst, tidningens chefredaktör.

Den nya formen från färgskala till typografi är framtagen med tanke på tidningens papper, format och nya inriktning. Tidningens grafiska identitet har sin bas dels i användningen av symboltypsnitt skapat specifikt för tidningen samt en kombination av de karaktäristiska skärningarna i rubriktypsnitten Austin och Tungsten.

– Vår utgångspunkt var att ta fram en tidning som följer Juseks förändringsarbete. Vår redesign skulle märkas rejält och visa upp en nystart. Det var ett uttalat önskemål i uppdraget. Liksom att placera en snygg tidning i händerna på läsare som är beredda att lägga mycket energi och kraft på sitt jobb – sin karriär, fortsätter Jonas Melcherson.

Fakta: Jusek är ett fackförbund för akademiker och är med 83 000 medlemmar ett av de största förbunden inom Saco. Karriär hette tidigare Jusektidningen, ett namn som tidningen haft sedan 1989. Karriär riktar sig till jurister, ekonomer, systemvetare, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer.

Så här ser den nya tidningen Karriär ut:

karriar-omslag

Omslag: Form av Jens Nyström, Jusek och Tove harström, Iris Media. Logotyp och grafik av Jonas Melcherson.

 

karriar-uppslag-3

Inlaga: I den här tidningen, med så här vana tidningsläsare har vi gett uppslagen en kraftfull inramning men vi har tonat ned avdelningsmarkörer och vinjetter så att de är mer diskreta. Det ger även redaktionen möjlighet att inom en återkommande grafisk form som i sig skapar igenkänning arbeta med friare med mallarna för att variera ämnen och struktur för innehållet.

karriar-uppslag-2

 

 

 

Nedan: I samband med tidningslanseringen har vi gjort en mindre men effektiv uppdatering av tidningen nyhetswebb som byter adress från jusektidningen.se till tidningenkarriar.se.karriar-webb

Syntolkning av Jordskott ger tittaren mer

Jordskott är en riktig tittarsuccé, och det är inte bara seende som kan njuta av denna mystiska historia. Skaparen Henrik Björn berättar om hur syntolkningen gör serien spännande på ett nytt sätt.

Det var för drygt sju år sedan som reklammakaren Henrik Björn började bygga på sin dröm.

– Titeln Jordskott kom direkt, berättar han.
Inte kunde Henrik ana att serien sju år senare skulle bli en sådan tittarsuccé som redan planeras att sändas utomlands.
– Det är ett kvitto på att vi gjort något kvalitativt. Det här är bra för svensk tv i stort, säger han.
Första avsnittet av Jordskott sågs av nästan 1,5 miljoner människor.

Skrev från hjärtat
Från början skulle manus till Jordskott bara vara något som Henrik skrev för sig själv, från hjärtat – och som ingen hade beställt eller betalat för.
– Det var befriande att skriva en mörk historia som bara var för mig själv, berättar han.
Att beskriva serien är inte så enkelt. Med en mening säger Henrik att det är ”ett gripande och skrämmande drama i den svenska urskogen om hur långt vi är beredda att gå för den vi älskar allra mest.”henrik-bjorn-m-moa-gammel

Jordskott sänds i SVT på måndagar klockan 21.00 och samtidigt i SVT24 sänds serien syntolkad, något som gör Henrik mycket stolt.
– Att serien görs tillgänglig även för den med synnedsättning känns fantastiskt och viktigt. Jag blev verkligen glad när jag hörde att Jordskott skulle syntolkas.

”Tystnaden måste få säga sitt”
Bakom syntolkningen av de tio avsnitten står Magnus Johansson, Malin Askner och Henrique Larsson från Iris Media.
De har tidigare syntolkat allt från museiutställningar, serier och dokumentärer till långfilmer.
– Det som är den största utmaningen med att syntolka Jordskott är att inte prata sönder de långa stämningsfulla scenerna där det inte finns någon dialog, även om det är då vi faktiskt har tid att berätta. Tystnaden måste också få säga sitt, säger Malin Askner och Henrik Björn håller med.

– Syntolkningen gör Jordskott spännande på ett delvis nytt sätt. Jordskott är ju en väldigt visuell serie med många bilder som nästan tar andan ur en, och på något sätt framgår den visuella atmosfären även i syntolkningen. Vissa saker förklaras tydligare än vad de framkommer i bild och jag tycker att det fungerar oväntat bra, säger Henrik Björn.

Oväntad trio i huvudrollerna
Henrik är väldigt nöjd med att det blev just Moa Gammel, Richard Forsgren och Göran Ragnerstam som huvudrollerna Eva Thörnblad, Tom Aronsson och Göran Wass.

– Alla tre har tagit enormt ansvar, dragit sig själva framåt, även när det varit tufft, och alltid varit lyhörda och öppna för min regi och projektet i stort. De har engagerat sig i sina karaktärer och i manus.

Av Twitter att döma är det många som sitter som bänkade framför tv:n på måndagarna. @SannaFnizz skriver ”Jordskott kan vara en av de bästa svenska serierna någonsin. Så spännande!” och @SAGAafsillen skriver ”Hallå jag vill inte vänta en hel vecka tills nästa avsnitt av Jordskott”.

Twitter
Tittarreaktionerna glädjer Henrik
– Jag vill att man som tittare ska sitta fastnaglad, på grund av spänningen, av alla detaljer, av att man inte vill missa något.
Henrik vill att tittaren ska bli skrämd, road, rörd, berörd, underhållen och få minst ett par överraskningar per avsnitt. Han hoppas att det ska finnas ett behov av att prata om det man just har sett och ett sug av att se mer.

Man kan lugnt konstatera att Jordskott har lite av det mesta. Mystiskt liv under jord, märkliga vattenväsen, mardrömmar från förr, mord, kärlek, sorg och humor. I och med att serien har ett så pass brett spektrum av olika händelser så har det ställt höga krav på skådespelarna. Henrik berättar att filmteamet nog har prövat allt som är utmanande, inte bara i form av att förmedla starka känslor utan även svåra förutsättningar som bebisar, hundar, korpar, skruttbilar, eld, explosioner, rök, blod, skott, nattinspelning, under vatten och mycket mer.
– Man måste gilla utmaningar helt enkelt, säger han.

Blir det en andra säsong av Jordskott?
– Det är inte omöjligt. Det har varit bra tittarsiffror och serien säljer redan till utlandet. Vi har förstås idéer som vi utvecklar och sen får vi se vad SVT säger.

Om du missat Jordskott kan du se alla avsnitt på SVTPlay, både med och utan syntolkning.

Så gör vi nya Reumatikervärlden

Sveriges största patienttidning Reumatikervärlden har fått nytt utseende och en egen podcast. Iris Media har skapat den nya formen och utvecklat den redaktionella strategin i flera kanaler.

– Att ge Reumatikervärlden en återkommande podd var en av våra första idéer, den är ute samtidigt som tidningen har premiär, säger Jonas Melcherson, VD på Iris Media.

Reumatikervärlden skriver rakare om vardag och hälsa, och vill få fler att känna styrka och inspiration i livet.

Iris Media leder hela produktionen från redaktionsmöte och utlägg av artiklar till färdig formgivning. Den strategiska utvecklingen har letts av Jonas Melcherson och Christina Öst. Jonas har som AD tagit fram den nya formen ihop med Tove Harström, formgivare och redigeringsansvarig vid Iris Media.

– Reumatikervärlden är det första redesignuppdraget som vi gör tillsammans från från Iris Media. Även om många av oss drivit utvecklat tidningar och gjort om tidigare så är det här ett uppdrag som är extra roligt, säger Jonas Melcherson.

Den nya formen och den nya redaktionella strategi som vi arbetat fram åt kunden är rak, vi skriver om vardag och hälsa, och vill få fler att känna styrka och inspiration i livet. Precis just nu når nya Reumatikervärlden alla sina läsare. Bakom tidningen står Iris Media som gett Reumatikervärlden en ny, nutida form och en utvecklad redaktionella strategi som fungerar i flera kanaler än enbart tidningen.

Vårt primära mål med omgörningen var att ge fler läsare en bra och angelägen tidning. Tidningen har läsare som älskar sin tidning. Men för att de ska bli fler behövde tidningen tilltala en bredare publik. Det nya tilltalet är rakt och inkluderande. Tidningen ska också hjälpa organisationen att synas och höras bättre. Den ska lyfta fram Reumatikerförbunders frågor så att de får genomslag i det offentliga Sverige – göra skillnad, så att medlemmarna kan få bättre hjälp och stöd.

Typsnittet i tidningens vinjetter och den nya logotypen är nytt och skapades i år av en europeisk typsnittstecknare. Rubriktypsnitt, färgskala och pappersval går helt i linje med den uppdaterade redaktionella idén.

Anne om samarbetet med Iris Media

Anne Carlsson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet berättar om valet av Iris Media som partner för att lyfta tidningen.

Bläddra i Reumatikervärlden #5 2014 (oktobernumret)

Sagt om den nya tidningen

– Det har varit både inspirerande och strukturerat att jobba med Iris Media när vi gjorde om tidningen. Vi hade tillfälle att sväva ut, men också gå stadigt framåt i processen. Kreativt! säger Annelie Norberg, generalsekreterare Reumatikerförbundet.

Anne Carlsson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet, har sett utvecklingsarbetet på nära håll under det senaste halvåret. Ändå blev hon överraskad när den nya tidningen landade i brevlådan.

– Wow, vilken tidning! Jag hoppas att alla våra medlemmar är lika nöjda som jag. Spännande reportage om hur det är att leva med våra sjukdomar och hur sjukvården ser ut hos mig, men även det senaste på forskningsfronten, säger Anne Carlsson.
Redaktionen på Iris Media leds av redaktionschef Maja Aase och chefredaktör Fredrik Hed.

– Patientmakt och patienternas engagemang blir allt viktigare, säger Fredrik Hed. Det är jättekul att jobba med Reumatikervärlden och jag ser fram emot att driva aktuella frågor.

Den första, mycket tidiga responsen från läsare kom spontant, redan efter en dag.

– Vilken fin tidning! Förr kunde det kännas som en sjukhustidning, men nu är den inspirerande, glad, rolig och lättläst. Kul att ni har gjort om den så bra!
Yvonne i Haninge, läsare och medlem i Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation och företräder Sveriges 1 miljon reumatiker. Reumatikerförbundet arbetar för alla reumatikers rätt till ett bra liv och lösningen på reumatismens gåta.

 

Landskapets historia – ny webbtjänst

På adressen Landskapets historia upptäcker besökaren ett nytt sätt att uppleva kulturhistoria runt Stockholms län. Sidan guidar oss till ”ljudpromenader” i Stockholms närhet, där dramatiserade radioteaterlika avsnitt är kopplade till intressanta platser i landskapet. Det kan exempelvis vara en hällristning eller en ruin av en kvarn som än gång hade en speciell betydelse i trakten. Ofta är de här historiskt intressanta platserna överraskande nära våra vardagliga moderna platser. Här använder vi hörlurar och mobiltelefoner, en mycket lyckad kombination och en av de starkaste trenderna i dagens medieanvändande.

På adressen Irismedia.se/landskapetshistoria samlar vi löpande de dramatiserade ljudguider vi producerat för Stockholms läns museum, Sveriges hembygdsförbund och kommuner runt om i länet. Ljudguider så som vi på Iris Media gör dem är inte bara uppläst information. Vi ger lyssnaren en berättelse, dramatiserad och illustrerad med ljudmiljöer och alltid med en stadig grund i noggrant bearbetat fakta. Med kartnavigation och upptäckarlust guidas besökaren till platser som även om de knappt är synliga i dag får liv genom streamat ljud i hörlurarna.

Iris Media har producerat…

• Formgivning och utveckling av den responsiva webben.

• Manus och regi för samtliga ljudguider i projektet (även kända som audioguider).

• Inspelning och ljudproduktion.

…för målgruppen

Kulturhistoriskt intresserade kommuninvånare som sökt upp historiska platser i sin hemkommun – här får de upp ögonen för fler liknande upplevelser på andra håll i länet. Skolor och lärare som här får ett bra komplement till undervisningen. Lättbesökta utflyktsmål som ofta kan utgöra ett passande komplement till samhällsundervisningen. Vem som helst som söker en annorlunda och tillgänglig utflykt i närmiljön. Naturnära och kul att göra tillsammans för äldre och yngre generationer.

» Besök sidan

Årets viktigaste talbok

Inför valet till Europaparlamentet fick Iris Media uppdraget att göra Valmyndighetens information tillgänglig för väljare som inte läser på papper. Lösningen är enkel. Två CD-skivor för årets två val.

Inläsningen gjordes av Iris Medias Thomas Sönnerstam och sprids i första hand till 3300 medborgare med av DAISY-skivor. Arbetet med ljudböcker och taltidningar är väldigt lätt att beställa eftersom det enda som krävs är en PDF, inte större än att den går att skicka med e-post.

I uppdraget ingår även att sprida informationen om skivorna till alla landets kommuner och bibliotek. Här använder vi Iris Medias egna nyhetsbrevstjänst – en enkel webbaserad inloggning där kunder själva kan skapa och skicka ut sina nyhetsbrev. I början av juli skickar vi ut information inför valet till Riksdag, Kommun och Landsting.

Så bodde vi förr

En ny utställning på Nordiska museet tar oss genom tid och rum. Här visas tidstypiska svenska hem upp, från 1560-tal till idag. Den 22 maj 2014 öppnas portarna och att kunna se är inte ett måste för att njuta av möbelparaden.

Svenska trender och traditioner är Nordiska museets ledord. Här finns flera utställningar som visar hur folkhemmet har sett ut från förr till idag. I utställningen ”Hem och bostad”, som har premiär den 22 maj, kommer man bland annat att kunna se ett träskrin från 1562, en miniatyrbyrå från 1750-tal som tillhört Gustav III som barn och självklart lagerhyllan Ivar från IKEA som fortfarande finns i många hem.

Iris Media har syntolkat tre av de äldre föremålen för att även de som inte kan se ska kunna få en bild av hur hemmen såg ut förr.

– Möbler är så mycket mer än bara det vi kan se med blotta ögat. Det handlar så mycket om känsla och det är nästan lättare att förmedla med ord, säger Malin Askner på Iris Media som skrivit manus till syntolkningarna.

 

Så pratar du med tonåringen om alkohol

Nu finns Tonårsparlören 2014 ute. Boken ges ut av IQ-initiativet, ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Boken ger konkreta tips till alla föräldrar om hur de ska prata om alkohol med sina barn.

Förra årets version av Tonårsparlören lästes in som ljudbok vid Iris Media. Nu har boken uppdaterats och lästs in på nytt. Den går att lyssna på och läsa på Tonårsparlörens hemsida.

Boken är inläst av Iris Medias reporter och redaktör Malin Askner, som bland annat jobbar med inläsning av barntidningen Bubbel, Stockholms stads taltidning samt nu senast som rösten i den syntolkade versionen av filmen Tommy.

”Tommy kommer hem”

Allt fler filmer syntolkas. Thrillern ”Tommy” är den senaste svenska filmen som släpps som syntolkad DVD, den 16 juni 2014.

De säger att Tommy kommer hem. Gangsterledaren som tillsammans med sina kumpaner begick rånet vid Landvetters flygplats. Det har gått ett år sedan rånet och Tommys fru, Estelle, kommer tillbaka till Sverige efter sin flykt till Sri Lanka. Hon vill ha Tommys andel. Men då sprider sig ryktet om att han är död. Det blir en nervkittlande resa i den undre världen när alla vill åt pengarna till varje pris.

Johan Rabeus i filmen TommyNär DVD-versionen släpps i mitten av juli kommer syntolkningen av filmen att finnas som ett extra ljudspår. Manus, inspelning och mix är gjord av Iris Media och är en av många svenska filmer som de har syntolkat.

Malin Askner, som tidigare skrivit syntolkningsmanus till Monica Z, Lasse Maja – Von Broms hemlighet och Hokus pokus, Alfons Åberg har både skrivit manus och är rösten i den syntolkade versionen av Tommy.
– Det var första gången jag skrev manus till en thriller, och det var en utmaning. Det gäller att hitta rätt ton som matchar den mörka stämning som filmen har, säger hon.Moa Gammel i thrillern Tommy

I rollen som Estelle kan vi se Moa Gammel. Som Bobby, en av Tommys bundsförvanter, ser vi Ola Rapace. Andra kända ansikten är Johan Rabeus, Ewa Fröling och sångerskan Lykke Li Zachrisson som gör sin skådespelardebut i Tommy.

 

 

Foto: © 2014 Baldur Bragason / Atmo

Succéserien fortsätter – nu syntolkad

När andra säsongen nu visas i SVT1, på söndagar klockan 21, sänds det samtidigt en syntolkad version i SVT24. Tove Harström har skrivit manus och rösten som hörs är Magnus Johansson när Iris Media syntolkar även den andra säsongen av serien.

Äkta människor utspelar sig i ett nutida, alternativt Sverige där forskare har lyckats ta fram mänskliga robotar, så kallade hubotar. Dessa används bland annat som tjänstefolk och arbetare. De programmeras, genom en USB-port som de har någonstans på kroppen, för att kunna utföra vissa uppgifter. När programmen sedan utvecklas kan hubotarna programmeras att ha känslor.

Äkta människor är den andra tv-serien på SVT som syntolkas av Iris Media.

Iris Media har länge syntolkat film och vi är mycket glada över att under hösten 2013 och senare i vår göra det med populära TV-serier som Mot alla odds. De senaste filmerna vi arbetat med är Snabba Cash – livet deluxe, Monica Z, Tyskungen, Alfons Åberg och Lasse Maja – Von Broms hemlighet.

Gripande Ölandsdrama syntolkas

Nu när kvällarna är mörka och kalla kan det passa bra med en filmkväll hemma i soffan. Och vad passar inte bättre än en gastkramande thriller. Och nu behöver du inte ens titta på filmen, det räcker med att lyssna. I januari nästa år släpps Skumtimmen på dvd med syntolkat ljudspår.

I filmen Skumtimmen spelar Lena Endre Julia som förlorat sin son Jens. Hon anklagar sin pappa för sonens död. Pappan, som är gammal sjökapten, har utrett sin dottersons försvinnande under många år och börjar misstänka att en mytomspunnen mördare på Öland kan ha med försvinnandet att göra. Det är bara det att mördaren, Nils Kant, dog långt innan Jens försvann.

– Det var väldigt roligt att få skildra det vackra ölandslandskapet och stämningen. I filmen är naturen viktig. Det som var utmanande var att filmen hoppar från nutid till dåtid, säger Tove Harström som skrivit syntolkningsmanuset. Tidigare har Tove skrivit syntolkningsmanus till Camilla Läckbergs Tyskungen.

Skumtimmen baseras på Johan Theorins debutroman med samma namn från 2007.

Se nya Alfons-filmen — med öronen

Alfons står på balkongen i höghuset där han bor och tittar i en kikare. Han tittar på hundar som leker i parken nedanför. Ja, så börjar den syntolkade versionen av långfilmen om Alfons Åberg.

”Jag ska bara…”, är ett citat som många känner igen och förknippar med en liten kille som nu passerat 40 år. 1972 kom den första boken om Alfons Åberg. Då ville han inte sova. Nu i höst hade den första långfilmen om Alfons premiär. Hokus Pokus, Alfons Åberg. Alfons vill så gärna ha en hund, men pappa säger att han är för liten. När Alfons blir vän med en trollkarl ser det ut som att han med hjälp av magi kommer att få den där hunden, eller?

Under oktober syntolkades filmen om Alfons på Iris Media av Malin Askner som tidigare skrivit syntolkningsmanuset till filmen om Monica Zetterlund.
– Jag är själv uppvuxen med Alfons och kan flera av böckerna utantill. Det som var svårt med att syntolka filmen om Alfons var att inte ta för givet att alla vet vem Alfons är och hur han ser ut, säger Malin.

Rösten vi får höra på dvd:ns syntolkningsspår är Joakim Jennefors som också var med i produktionen av filmen, som dialog och sånginstruktör. Filmen kommer ut på dvd i februari nästa år.

Representativ, responsiv reslust!

The MeetingCompany är en ny reseaktör som erbjuder ett unikt sätt att köpa och arrangera företagsresor. Här står beställarens förväntningar i centrum.

Färdiga tjänster, hotell- och prislistor har fått träda tillbaka till förmån för den personliga dialogen med en kunnig konsult. Bakom satsningen står Tiziana Saraceno, som med över 25 år i branschen har ett unik kontaktnät som tar resenärer långt från de vanliga rutterna utan att någonsin göra avkall på kvalitet och komfort.

Iris Medias Jonas Melcherson står för webbplatsens innehållstrategi som tagits fram i tätt samarbete med kunden. Även den responsiva webbdesignen och all kodning är gjord av Iris Media.

Vi syntolkar Monica Z

Allt fler filmer blir tillgängliga för alla. Samma fredag som filmen Monica Z har sin biopremiär gör Iris Medias ljudtekniker Henrique Larsson slutmixningen av dvd-versionen av filmen som genom syntolkning blir tillgänglig för synskadade senare i höst.

– Vi arbetar just nu med mixningen av hela filmens ljud som anpassas försiktigt för de nya ljudspåren. Berättarrösten smälter in fantastiskt bra i helheten och nu känns det faktiskt som att något saknas när man tar bort den, säger Henrique.

Det här är den fjärde svenska spelfilmen Iris Media syntolkar i år. Magnus Johansson, verksamhetsansvarig för ljudguider och syntolkningar hos Iris Media, är projektledare för uppdraget och har använt sin egen röst för filmen.

– Vi använder ofta skådespelare för de här inläsningarna. Det är ovanligt att vi använder Magnus röst, men valet var perfekt till filmen med en kvinnlig huvudroll, säger Henrique Larsson.

Salems kommun får en egen röst

Iris Media har under 57 års tid producerat taltidningar för dem med lässvårigheter. Ett av de senaste tillskotten till listan är Salems kommuns taltidning som fått namnet ”På tal om Salem”.

Tidningen läses in och produceras av Iris Medias vana inläsare Erik Wandus och Malin Askner och kommer ut 11 gånger per år.

Varför valde ni att göra en taltidning?
– Vi vill ge fler kommuninvånare möjlighet att ta del av nyheter från kommunen. Den som har nedsatt synförmåga, dyslexi eller andra lässvårigheter kan bli prenumerant på tidningen. Dessutom lägger vi ut tidningen på vår webbplats. Tidningen innehåller information och nyheter från kommunen samt evenemangstips, säger Elisabeth Ståhl, kommunikationschef på Salems kommun.

Att det blev just Iris Media som fick uppdraget var när de vann upphandlingen.

– Iris Media vann eftersom de kunde erbjuda en bra produkt till ett bra pris, säger Elisabeth Ståhl.
– Samarbetet har fungerat mycket smidigt och professionellt.

Syntolkning gör Tyskungen tillgänglig för synskadade

När filmatiseringen av Camilla Läckbergs bok ges ut på DVD i höst erbjuds synskadade ett nytt ljudspår med berättarröst.

Filmen ges ut på dvd den 9 oktober. Manus är skrivet av Tove Harström och Magnus Johansson och syntolkningen är inläst av Malin Askner.

– Det var roligt och utmanande att försöka fånga den laddade stämningen som finns i filmen, säger Tove Harström.

Filmen handlar om deckarförfattaren Erica Falck som förlorar sina föräldrar i en våldsam bilolycka. När hon en dag får besök av en man som säger sig vara hennes halvbror börjar hon nysta i sin avlidna mammas förflutna. Det blir en resa tillbaka till andra världskriget och mammans mörka hemlighet.

Tyskungen är den första filmen i filmserien baserad på karaktärerna i Camilla Läckbergs framgångsrika serie om det lilla samhället Fjällbacka i Bohuslän.

KI-bladet

Karolinska Institutets personaltidning formges och redigeras av Iris Medias Tove Harström. Tidningen som tar upp de senaste rönen inom medicin och forskning, nyheter inom organisationen och mycket mer ges ut fyra gånger per år. Läsarna är främst Karolinska Institutets personal men även 3000 prenumeranter utanför arbetsplatsen.