Nr 17: Politikerutfrågning om ledsagning

Flera Stockholmare som har en synnedsättning vittnar om att ledsagningen har blivit allt sämre. Det har skurits ner på antalet timmar, vilket påverkar vardagen och hälsan.
Därför anordnade SRF Stockholms stad den 27 april en träff med några av stadens politiker för att diskutera saken. Torun Boucher, ordförande i äldrenämnden och vänsterpartist var på plats samt Anna-Klara Müntzing som är miljöpartist och sitter i Södermalms stadsdelsnämnd.
Lillemor Högselius, Ordförande i SRF Stockholms stad, ledde mötet.