Nr 12: Sammanfattning av Kommunfullmäktige 20 mars

Under Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars var nästintill hela församlingen överens om att bussterminalen i Katarinaberget ska byggas. Demonstranterna utanför Stadshuset fick med andra ord inte gehör och en detaljplan är nu godkänd.
Mötet innehöll också diskussioner om nyanlända familjers bostadssituation och om att tillgängliggöra Stadsteaterns föreställningar på nätet.
Kvällen inleddes med en fråga om HBTQ-personers trygghet i staden. Och frågan kom från ett kanske lite oväntat håll…

Nr 12: Notiser

Vi berättar om att Stadsteatern och Dramaten stänger samtidigt på grund av renoveringar. Vi berättar också om att det kan bli miljonböter för Stockholms stad efter haveriet med persontransporter, och så har björnarna på Skansen vaknat!

Nr 8: Kulturspecial – Kuturhuset/Stadsteaterns internationella författarscen

Nr 38: Notiser

Vi berättar om Stockholm paragames som ägde rum i Stockholm 5-6 november. Vi berättar också om att åtta av tio skolor i Stockholm har en dålig ljudmiljö och att Kulturhuset Stadsteatern har planer på att flytta ut på Sergels torg.

På tal om Stockholm Nr 23: Kulturspecial – Parkteaterns program sommaren 2016, del 4

På tal om Stockholm Nr 22: Kulturspecial – Parkteaterns program sommaren 2016 del 3