Nr 15: Punktskriftskonferens i Stockholm

I början av april arrangerades den internationella punktskriftskonferensen Tactile reading i Stockholm. Myndigheten för tillgängliga medier tillsammans med Specialpedagogiska myndigheten stod för arrangemanget och temat var taktil läsning och punktskrift för barn. Under tre dagar bjöds det på över 50 föreläsningar som handlade om arbetsmetoder och ny forskning kring ämnet.
På tal om Stockholm besökte konferensen för att prata med arrangörerna och delta i ett seminarium om att tillgängliggöra konst.

Nr 14: Legimuslistan mars

Vi listar de mest nedladdade talböckerna från Legimus under mars.

Nr 38: Legimuslistan för oktober

Vi presenterar de tio mest nedladdade talböckerna från Legimus under oktober.