På tal om Stockholm Nr 13: Kommunfullmäktige 4:e april

Även om antalet beslutsärenden var få under kommunfullmäktige den fjärde april så var debatten livlig som vanligt. Bland annat var talarlistan lång när det gällde stadens nya miljöprogram. Ett annat ämne som togs upp var hanteringen av modulhusen som ska byggas för nyanlända. Något som oppositionen var mycket kritiska till.