Årets viktigaste talbok

Inför valet till Europaparlamentet fick Iris Media uppdraget att göra Valmyndighetens information tillgänglig för väljare som inte läser på papper. Lösningen är enkel. Två CD-skivor för årets två val.

Inläsningen gjordes av Iris Medias Thomas Sönnerstam och sprids i första hand till 3300 medborgare med av DAISY-skivor. Arbetet med ljudböcker och taltidningar är väldigt lätt att beställa eftersom det enda som krävs är en PDF, inte större än att den går att skicka med e-post.

I uppdraget ingår även att sprida informationen om skivorna till alla landets kommuner och bibliotek. Här använder vi Iris Medias egna nyhetsbrevstjänst – en enkel webbaserad inloggning där kunder själva kan skapa och skicka ut sina nyhetsbrev. I början av juli skickar vi ut information inför valet till Riksdag, Kommun och Landsting.

Så pratar du med tonåringen om alkohol

Nu finns Tonårsparlören 2014 ute. Boken ges ut av IQ-initiativet, ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Boken ger konkreta tips till alla föräldrar om hur de ska prata om alkohol med sina barn.

Förra årets version av Tonårsparlören lästes in som ljudbok vid Iris Media. Nu har boken uppdaterats och lästs in på nytt. Den går att lyssna på och läsa på Tonårsparlörens hemsida.

Boken är inläst av Iris Medias reporter och redaktör Malin Askner, som bland annat jobbar med inläsning av barntidningen Bubbel, Stockholms stads taltidning samt nu senast som rösten i den syntolkade versionen av filmen Tommy.