På tal om Stockholm Nr 20: Bo.Nu.Då – Utställning om bostadsfrågor på Arkitektur och designcentrum del 1

Bo.Nu.Då är namnet på en utställning på Arkitektur och designcentrum där bostadsfrågor är i fokus. Utställningen behandlar problem och lösningar när det gäller hur vi har bott under 99 år och blickar även in i framtiden. Producent på ArkDes Lena Landerberg tar med oss runt i utställningen.