Nr 12: Sammanfattning av Kommunfullmäktige 20 mars

Under Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars var nästintill hela församlingen överens om att bussterminalen i Katarinaberget ska byggas. Demonstranterna utanför Stadshuset fick med andra ord inte gehör och en detaljplan är nu godkänd.
Mötet innehöll också diskussioner om nyanlända familjers bostadssituation och om att tillgängliggöra Stadsteaterns föreställningar på nätet.
Kvällen inleddes med en fråga om HBTQ-personers trygghet i staden. Och frågan kom från ett kanske lite oväntat håll…

Nr 5: Sammanfattning av kommunfullmäktige 30/1

Måndagen den 30:e januari var det dags för årets första Kommunfullmäktige. Listan över beslutsärenden var lång och många ämnen debatterades flitigt. Kvällen handlade bland annat om ansökan om Vinter-OS, bygge av flertalet bostäder och en reklamkampanj.

Nr 41: Kommunfullmäktige den 28 nov

Måndagen den 28 november träffades Kommunfullmäktige. Mötet kom att handla om hur majoriteten har uppfyllt sina mål hittills i år. Det blev också en debatt om de olika funktionshinderråden och huruvida staden verkligen lyssnar på dem. Men kvällen började utanför Stadshuset med en manifestation.

Nr 38: Kommunfullmäktige 7 november

Måndagen den sjunde november möttes våra politiker i Stadshuset igen. Kvällen kom att handla om markhyror i staden. Om det nedläggningshotade Storkyrkobadet och om ett nytt program för Stockholms olika evenemang.

Nr 35: På tal om Stockholms budgetskola

Majoritetspartierna alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och feministiskt initiativ i Stockholm har presenterat sin budget för 2017. Ett dokument som består av 464 sidor med rubriken Ett Stockholm för alla. Vad innehåller den och vad tycker oppositionen? Välkommen till På tal om Stockholms budgetskola!

På tal om Stockholm Nr 16: Kommunfullmäktige 25 april

Utanför Stadshuset den 25 april samlades tusentals demonstranter inför kommunfullmäktiges sammanträde. Anledningen var att beslut om byggandet av Nobel Center skulle tas under kvällen. Det blev en lång kväll där även årsredovisningen för 2015 tog många timmar att debattera.

På tal om Stockholm Nr 13: Kommunfullmäktige 4:e april

Även om antalet beslutsärenden var få under kommunfullmäktige den fjärde april så var debatten livlig som vanligt. Bland annat var talarlistan lång när det gällde stadens nya miljöprogram. Ett annat ämne som togs upp var hanteringen av modulhusen som ska byggas för nyanlända. Något som oppositionen var mycket kritiska till.