Nr 1: Växternas bibliotek del 3

Bland Naturhistoriska riksmuseet samlingar finns växter bevarade från så långt tillbaka som tidigt 1700-tal. I stora skåp med lås finns ungefär 4500 växter insamlade under Linnés resor. Men hur kommer det sig att de finns här i Stockholm och inte i Uppsala där han var professor?
Mia Ehn som jobbar som intendent över de botaniska samlingarna berättar.

Nr 41: Växternas bibliotek del 1

Att torka och bevara växter är en flera hundraårig metod för att kunna forska och studera dess uppbyggnad. Herbariet vid Naturhistoriska riksmuseet har omkring fem miljoner föremål och de äldsta exemplaren är från andra hälften av 1700-talet. På tal om Stockholm har besökt huset på Frescati och träffat Mia Ehn som jobbar som intendent över de botaniska samlingarna. Hon ska visa oss några av alla de bevarade växterna och berätta mer om Herbariets historia.