På tal om Stockholm Nr 21: Utställningen Bo.Nu.Då. på Arkdes – Om nödbostäder

Utställningen Bo.Nu.Då. pågår just nu på Arkitektur och designcentrum och tar upp Sveriges bostadshistoria under de senaste 99 åren. Under flera perioder har det varit bostadsbrist, inte minst i Stockholm. Lena Landerberg visar oss runt och det ska handla om nödbostäder i början av 1900-talet. Byggnader som bland annat ritats av en av våra mest kända arkitekter.