Nr 27 – Notiser

På tal om Stockholm Nr 24 – Funktionshinderombudsmannen om ledsagning, heminstruktörer och arbete

Funktionshinderombudsmannen Riitta-Leena Karlsson är klar med sin årsrapport för 2015. Den beskriver arbetet som Stockholm stad genomfört utifrån stadens funktionshinderpolitiska mål. I rapporten kan man läsa om både brister och bra saker som Stockholms stad åstadkommit när det gäller tillgänglighet och delaktighet. På tal om Stockholm har träffat Ritta Leena Karlsson för att få en sammanfattning av rapporten. Bland annat berör den områden såsom arbetslöshet, ledsagning och heminstruktörer.

På tal om Stockholm Nr 23: Stockholm får både ris och ros från funktionshinderombudsmannen

Varje år kommer Funktionshinderombudsmannen med en årsrapport som beskriver det arbetet som Stockholms stad genomfört utifrån stadens funktionshinderpolitiska mål. I rapporten kan man läsa hur det står till med tillgänglighet och delaktighet i stadens alla verksamheter. I dokumentet finns också förslag på förbättringar. Så hur står det till med tillgängligheten i Stockholms stad och vad kan bli bättre? På tal om Stockholm har träffat Funktionshinderombudsmannen Riitta-Leena Karlsson som nu skrivit sin sista rapport innan pension…