Nr 43: Kommunfullmäktige 12 december

Årets sista kommunfullmäktige den 12 december innehöll en hel del beslut som kommer att påverka Stockholmarna framöver. Bland annat tog man beslut om generösare riktlinjer för dem som har en funktionsnedsättning och vill ha en medföljare på semestern.
Men en av de längre debatterna handlade om förskolan. En debatt som pågått hela hösten…

Nr 41: Kommunfullmäktige den 28 nov

Måndagen den 28 november träffades Kommunfullmäktige. Mötet kom att handla om hur majoriteten har uppfyllt sina mål hittills i år. Det blev också en debatt om de olika funktionshinderråden och huruvida staden verkligen lyssnar på dem. Men kvällen började utanför Stadshuset med en manifestation.