Redesign av Biblioteksbladet

Den är Sveriges ledande tidning för och om biblioteksbranschen och hösten 2015 förnyas den med Iris Medias redesign. Ett nytt grafisk uttryck och med flera nyheter i innehållet.

Vår omgörning av tidningen blickar både bakåt över tidningens 99 år långa historia och framåt mot tidningens möjligheter.
Den nya innehållsstrukturen är planerad med utrymme för längre och ännu mer fördjupande artiklar igenom en tydligare mix med bättre tempoväxling. Vi ger tidningen tempoväxlingar i långt mot kort med med tydligare visuella strukturer – och låter det som behöver förklaras få plats att tala till punkt.

Den grafiska omgörningen har varit varsam men inte blygsam. Iris Medias formgivare Malin Trotzig och projektledare Jonas Melcherson har arbetat utifrån nya typsnitt, grafiskt uttryck och färger som förstärker den identitet tidningen redan har utan att göra om för omgörningens skull.

Inledningsvis arrangerade vi en tankesmedja tillsammans med Svensk Biblioteksförening och lade efter det upp strategier för förändringsarbetet. Ett intressant inslag var att studera Biblioteksföreningens arkiv med tidigare tidningsårgångar och följa utvecklingen från tidigt nittonhundratal till idag. Vi har sökt en helhet i typografi, färgskala och grafiskt tilltal och ger tidningen mer struktur och något mer läsvänliga typsnitt.

De största förändringarna ör större kontrast och visuell vägledning samt fler ingångar i artiklarna vilket är till stor hjälp för läsarna, även i den här målgruppen som annars givetvis är väldigt vana vid att tillgodogöra sig stora textmassor.

En annan förändring är att vi ger tidningen mer utrymme för bildtänk, bildjournalistik och grafik. Detta blir möjligt genom ett förändrat arbetssätt där formgivare är med redan på planeringsstadiet.

 

bbl-redesign-innehall

Innehållssidan får en mer framträdande roll. Som ett komplement till omslaget som fortsatt är relativt rent för att vara ett tidningsomslag.
Detta är ett mer utvecklat stöd för navigation i tidningen.

 

bbl-redesign-justnu

Sidorna ”Just nu” är nyhetsdrivande utan att vara nyhetsreferat. På ett uppslag samlas fler rubriker. Det vill säga fler ingångar till olika resonemang och reflektioner över aktuella händelser. Känslan är täthet och tempo.

 

bbl-redesign-rep1

bbl-redesign-rep2
Tidningens struktur ska delvis skapas utifrån variation och dynamik i hur vi presenterar innehållet. Exempelvis ska en tidningsdel vara en återkommande plats för artiklar med bildfokus utan att ämnesvalet dikteras på förhand.

 

Varje nummer har ett tema, en större samling artiklar som visar flera sidor av och ingångar i ett viktigt skeende. Vi ser dem som ett eget nummer i numret och ger temat både en egen startsida och en ny form.

 

Exempel på en artikel under temat efter redesignen:

bbl-redesign-temat-efter
Exempel på sama artikel under temat före redesignen:
bbl-redesign-temat-fore

Karolina i ny form

Karolina är personaltidningen för Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge sjukhus. Iris Media har under 2015 tagit hand om formgivningen av tidningen och inledde uppdraget med en redesign.

Iris Media fick vid övertagandet i uppdrag att förnya tidningens formgivning så att den på bästa sätt samspelar med redaktionens uppdrag – att med värme och närhet bidra till en öppen kultur, där medarbetarna i sjukhuset delar och tar vara på den kunskap som finns. Tidningen kan förutom att sprida den kunskapen skapa förståelse för de huvudstrategier som sjukhuset följer.

I den nya tidningen har vi planerat in innehållsavdelningar som ger utrymme för både goda exempel och problem i verksamheten, en verksamhet som är i stark förändring. Exempel på nya avdelningar är Min pryl, där sjukhusets många yrken lyfts upp, bildmässiga reportage och tydliga teman som förklarar och fördjupar på ett sätt som passar redaktionens sätt att arbeta. Tidningen blir även en viktig nyhetskälla i samspel med sjukhusverksamhetens intranät.

Formgivningen som paketerar och levererar redaktionens engagerade arbeten är gjord av Malin Trotzig och Jonas Melcherson på Iris Media.

Jonas har gjort den konceptuella formgivningen, omslag och typografi med utgångspunkt i de strategiska tankar och kommunikationsbehov som framkom av det gemensamma förarbetet.

– Redesignen har varit väldigt intressant att följa. Budgeten var förhållandevis begränsad, vilket inte alls ledde till ett begränsat resultat. Genom en bra och framåtskridande dialog med redaktionen och ett effektivt arbete där första numrets skarpa material även användes som dummyinnehåll har vi haft ett starkt driv och fokus, säger Jonas Melcherson. Den öppna dialogen och den ömsesidiga inställningen som präglandes av tankesmedja fick vi tidigt en bra bild av vad vi skulle göra. Från innehållsändringar till färgskala och typografi.

Malin har gjort tidningens layout, formgivit alla tidningens avdelningar och har även löpande formgivit tidningen sedan redesignen.

karolina-omslag-nr1 Det första numret av Karolina med Iris Medias form. Färgskalan är baserad på sjukhusets profilfärger och har några strategiska tillägg specifikt för tidningens identitet.

karolina-uppslag-bildrep

Tidningens visuella ”start” är ett bildreportage som följer på ett plockigt inledande uppslag, i högt tempo. Valet av innehåll eller vilken verksamhet i sjukhuset som lyfts i det mer bildsatta reportaget är flexibelt och lätt att arbeta med. Det som utmärker och håller ihop den här tidningsavdelningen är hur vi använder bildmaterialet. Det ger tidningen en bra balans eftersom vi vet att numrets huvudtema som ligger över mittuppslaget inte alltid kan illustreras med stora bilder.

 

karolina-uppslag-22-23

 

karolina-sida-21
I Karolina arbetar vi med tre och en halv spalt. Den halva spalten gör att vi på ett elastiskt vis kan tvinga in luft i uppslaget när det behövs för att lätta upp textmassa. Eller så får vi, som här, ett bra utrymme för illustrativt fakta. 

 

 

Tidningen Karriär – ny form av Iris Media

Vi är mycket stolta över att visa upp ett av vårens stora formgivningsarbeten på Iris Media. Tidningen Karriär ersätter Jusektidningen och satsningen är en spännande nystart för redaktionen och möjligheten att attrahera både nya läsare och nya annonsörer.

Det strategiska arbetet från grafisk koncept och idéarbete kring den nya tidningens innehåll har gjorts i ett tätt samarbete med tidningens redaktion, under ledning av Maja Aase och Jonas Melcherson.

Tidningens layout är framtagen av Tove Harström, tidningsformgivare his Iris Media.

Logotyp och grafiskt koncept för den nya tidningen är gjord av Jonas Melcherson som även står för webbtidningens uppdaterade form.

– Uppdraget har också varit att hjälpa redaktionen att staka ut den nya riktningen och samtidigt ge tidningen en friare form. Jag beskriver formgivningen som stolt, distinkt och rakt på sak. Vi hoppas att den kommer att vara inspirerande både för tidningens medarbetare och läsare. Läsarna har valt utbildningar där konkurrensen är tuff och tempot hårt. De kommer att fortsätta vara ambitiösa genom arbetslivet – men de vill också hinna med ett liv vid sidan om. I den polariteten finns samma intressanta spänning som i den nya tidningen, säger Jonas Melcherson.

Det nya namnet Karriär är i sig en intressant historia. Ett ord och ett namn som hade gett en tidningen en karaktär för bara tio år sedan har en framskjuten och förändrad innebörd idag.

– I Karriär vill vi lyfta fram de möjligheter vi alla har att utvecklas. Karriär är så mycket. Det är att tacka ja till sitt första jobb efter examen, att drömma, utvecklas och växa och erbjudas nya arbetsuppgifter. Bli chef, och sedan välja att inte vara det under en period. Eller testa specialistrollen och njuta av att vara en i gänget. Och inte minst vill vi berätta om sätt att kombinera ett intressant jobb med ett familjeliv, säger Christina Öst, tidningens chefredaktör.

Den nya formen från färgskala till typografi är framtagen med tanke på tidningens papper, format och nya inriktning. Tidningens grafiska identitet har sin bas dels i användningen av symboltypsnitt skapat specifikt för tidningen samt en kombination av de karaktäristiska skärningarna i rubriktypsnitten Austin och Tungsten.

– Vår utgångspunkt var att ta fram en tidning som följer Juseks förändringsarbete. Vår redesign skulle märkas rejält och visa upp en nystart. Det var ett uttalat önskemål i uppdraget. Liksom att placera en snygg tidning i händerna på läsare som är beredda att lägga mycket energi och kraft på sitt jobb – sin karriär, fortsätter Jonas Melcherson.

Fakta: Jusek är ett fackförbund för akademiker och är med 83 000 medlemmar ett av de största förbunden inom Saco. Karriär hette tidigare Jusektidningen, ett namn som tidningen haft sedan 1989. Karriär riktar sig till jurister, ekonomer, systemvetare, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer.

Så här ser den nya tidningen Karriär ut:

karriar-omslag

Omslag: Form av Jens Nyström, Jusek och Tove harström, Iris Media. Logotyp och grafik av Jonas Melcherson.

 

karriar-uppslag-3

Inlaga: I den här tidningen, med så här vana tidningsläsare har vi gett uppslagen en kraftfull inramning men vi har tonat ned avdelningsmarkörer och vinjetter så att de är mer diskreta. Det ger även redaktionen möjlighet att inom en återkommande grafisk form som i sig skapar igenkänning arbeta med friare med mallarna för att variera ämnen och struktur för innehållet.

karriar-uppslag-2

 

 

 

Nedan: I samband med tidningslanseringen har vi gjort en mindre men effektiv uppdatering av tidningen nyhetswebb som byter adress från jusektidningen.se till tidningenkarriar.se.karriar-webb

Chefer får hjälp att hänga med i de nya ledarskapsrönen

  Iris Media hjälper Talentum att skapa en ny tjänst som gör ledare och chefer bättre. Nu kan de plöja igenom den senaste managementlitteraturen på dryga 20 minuter, mellan hemmet och jobbet. Den senaste managementlitteraturen levereras som ljudspår för mobilen och en trevlig liten tryckt sammanfattning på 8 sidor.

– Att snabbt kunna få en överblick kring den senaste managementlitteraturen kommer att ge läsaren ett stort försprång i yrkeslivet, säger Talentums marknadschef Henrik Johansson till Resumé.

Iris Media stod för grafisk form och produktion av både ljud och trycksak när Sammanfattat lanserades i november. Under 2015 fortsätter samarbetet med utgivning av nya sammanfattade ledarskapsböcker i samma koncept.

En ny tidning och ett nytt poddavsnitt – med perfekt tajming

Klockan 11 släpps det nya poddavnittet ut på iTunes. Inom ett par timmar delas det nya numret av tidningen ut till 53 000 prenumeranter landet runt. Iris Media har skapat båda produktionerna. Som alltid arbetar samma redaktionella team med helheten för att ge målgruppen ett samspel mellan flera kanaler. Det innebär konkret att intervjuer för radioninslag spelades in samtidigt som intervjuer och fotografering för tidningen. Smart, för resultatet och samtidigt smart för tidningens ekonomi, givetvis.

Det nya numret av Reumatikervärlden tar tag i ett viktigt och ibland svårt ämne. Kan våra matval påverka hur vi mår och hur vi lever med en sjukdom. Vad ska man i så fall äta och vad säger experterna?

Omslaget är det första utan en person, med en illustration i den här tidningens historia. Vi har gett plats för en grafisk idé som uttrycker frågeställningen, ”grejen” på ett så starkt sätt som möjligt. Ett intressant val som vi tycker har fungerat utmärkt.

Tidningen är formgiven av Tove Harström, Iris Media. Henrique Larsson har varit ljudtekniker. Maja Aase och Fredrik Hed har arbetat fram innehållet till tidningen och podden parallellt och i samarbete med Reumatikerförbundet.

Lyssna på Reumatikervärlden podd direkt


…eller börja prenumerera »

 

 

Några av uppslagen i det senaste numret:

Screen Shot 2014-10-03 at 11.28.18 am

Screen Shot 2014-10-03 at 11.28.00 am

Screen Shot 2014-10-03 at 11.27.39 am

Screen Shot 2014-10-03 at 11.27.20 am

Screen Shot 2014-10-03 at 11.27.04 am

Landskapets historia – ny webbtjänst

På adressen Landskapets historia upptäcker besökaren ett nytt sätt att uppleva kulturhistoria runt Stockholms län. Sidan guidar oss till ”ljudpromenader” i Stockholms närhet, där dramatiserade radioteaterlika avsnitt är kopplade till intressanta platser i landskapet. Det kan exempelvis vara en hällristning eller en ruin av en kvarn som än gång hade en speciell betydelse i trakten. Ofta är de här historiskt intressanta platserna överraskande nära våra vardagliga moderna platser. Här använder vi hörlurar och mobiltelefoner, en mycket lyckad kombination och en av de starkaste trenderna i dagens medieanvändande.

På adressen Irismedia.se/landskapetshistoria samlar vi löpande de dramatiserade ljudguider vi producerat för Stockholms läns museum, Sveriges hembygdsförbund och kommuner runt om i länet. Ljudguider så som vi på Iris Media gör dem är inte bara uppläst information. Vi ger lyssnaren en berättelse, dramatiserad och illustrerad med ljudmiljöer och alltid med en stadig grund i noggrant bearbetat fakta. Med kartnavigation och upptäckarlust guidas besökaren till platser som även om de knappt är synliga i dag får liv genom streamat ljud i hörlurarna.

Iris Media har producerat…

• Formgivning och utveckling av den responsiva webben.

• Manus och regi för samtliga ljudguider i projektet (även kända som audioguider).

• Inspelning och ljudproduktion.

…för målgruppen

Kulturhistoriskt intresserade kommuninvånare som sökt upp historiska platser i sin hemkommun – här får de upp ögonen för fler liknande upplevelser på andra håll i länet. Skolor och lärare som här får ett bra komplement till undervisningen. Lättbesökta utflyktsmål som ofta kan utgöra ett passande komplement till samhällsundervisningen. Vem som helst som söker en annorlunda och tillgänglig utflykt i närmiljön. Naturnära och kul att göra tillsammans för äldre och yngre generationer.

» Besök sidan

KI-bladet

Karolinska Institutets personaltidning formges och redigeras av Iris Medias Tove Harström. Tidningen som tar upp de senaste rönen inom medicin och forskning, nyheter inom organisationen och mycket mer ges ut fyra gånger per år. Läsarna är främst Karolinska Institutets personal men även 3000 prenumeranter utanför arbetsplatsen.

Travronden

Travronden är Sveriges äldsta, största och viktigaste tidning om travsport. Nu har den blivit ännu bättre. Travronden anlitade Iris Media för att lyckas med projektet.

– Vi visste att där finns den rätta kompetensen. Att Iris Media levererar det vi beställer, säger Mathias Hedlund,  editionschef på Travronden och intern projektledare för omkörningen.

– Man kan säga att vi är höjdhoppare och att Iris Medias formgivare Tove Harström är vår coach, som får oss att hoppa högre och landa snyggare, säger Per Englund, extern projektledare.

En redesign av den här populära tidningen kräver förstås skicklighet och erfarenhet:

– Vi vill att Travronden ska bli mer lättläst, med tydligare avdelningar och både innehåll och utseende ska förfinas, säger Mathias Hedlund.

Den nya Travronden hade premiär lagom till årets största travhändelse, Elitloppet, i år.

– Tidningen blev jättefin, säger Mathias Hedlund.