Nr 14: Folkskolan 175 år – Om våra skolplanscher

På Waldemarsudde visas just nu utställningen ”En sagolik skola – Folkskolan 175 år” som berättar om den svenska skolans utveckling. En del av utställningen handlar om den bildkonst som användes i undervisningen i skolböcker, tidningar och inte minst skolplanscher. Flera av dessa illustrationer skapades av etablerade konstnärer såsom Carl Larsson, Elsa Beskow, Bruno Liljefors med flera. Karin Sidén, museichef på Waldemarsudde visar oss runt och berättar mer.

Nr 13: Folkskolan 175 år – Hur började det?

I år fyller Folkskolan 175 år och det uppmärksammas just nu på Waldemars udde. Genom utställningen ”En sagolik skola – Folkskolan 175 år” får vi följa utvecklingen av skolan och
läraryrket genom tiderna. Här visas också hur bildkonsten har använts i undervisningen genom åren med skolplanscher, barnböcker och tidningar. Inte minst genom Barnbiblioteket Saga som var en av Sveriges största lässatsningar någonsin. Karin Sidén, museichef på Waldemars Udde ska visa oss runt och berätta om den svenska skolans historia.