Nr 18: Staden hoppas på bättre samspel i trafiken

Hur snälla är vi Stockholmare mot varandra i trafiken?
I förra veckan presenterade Stockholms stad en attitydundersökning som handlar om hur vi samspelar med varandra. Där svarar majoriteten att de själva är duktiga på att visa hänsyn samtidigt som deras medresenärer är mycket sämre på att visa hänsyn tillbaka.
Staden menar att trots trafikregler och tydligare skyltning så är det attityden mot varandra som är det viktigaste och något som trafikkontoret nu vill upplysa om:

På tal om Stockholm Nr 18: Här blir det gågator i sommar

Förra sommaren införde man gågator under tre månader på Södermalm i Stockholm. Swedenborgsgatan och Skånegatan blev då bilfria mellan juni och augusti. Staden tyckte att projektet var lyckat och i år blir de gågator igen och fler gator ansluter. På tal om Stockholm var med när Daniel Helldén gjorde Skånegatan bilfri.

På tal om Stockholm Nr 13: Kommunfullmäktige 4:e april

Även om antalet beslutsärenden var få under kommunfullmäktige den fjärde april så var debatten livlig som vanligt. Bland annat var talarlistan lång när det gällde stadens nya miljöprogram. Ett annat ämne som togs upp var hanteringen av modulhusen som ska byggas för nyanlända. Något som oppositionen var mycket kritiska till.

På tal om Stockholm Nr 12: Kommunfullmäktige 21 mars

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars beslutades det bland annat om att gå vidare med att bygga fler bostäder i Hammarby sjöstad. Det blev ja till att bygga ut Stadsmuseet för 140 miljoner kronor. Dessutom diskuterades det huruvida staden har blivit utsatt för mer klotter eller inte..