På tal om Stockholm Nr 24 – Utställningen Bo.Nu.Då – Nya lösningar på bostadsbristen

År 1964 stod 150 000 personer i bostadskö i Stockholm, idag är det 500 000. För att råda bot på det stora behovet av bostäder finns flera lösningar och några av dem presenteras på utställningen Bo.Nu.Då. på Arkitektur och designcentrum. Lena Landerberg som är producent på ArkDes visar oss och berättar bland annat om en lösning med bostäder som går att bygga snabbt och flytta lätt.

På tal om Stockholm Nr 23: Utställningen Bo.Nu.Då. – Om boendevanor på 40-talet

På tal om Stockholm Nr 22: Utställningen Bo.Nu.Då. – Om 40-talets kök

På Arkitektur och designcentrum pågår just nu en stor utställning om Sveriges bostadsfrågor genom tiderna. Olika tider har präglat hur bostäder har byggts i Stockholm och resten av Sverige. På 40-talet började man intressera sig för hur människor rörde sig i hemmen. Lena Landerberg berättar om de nya metoderna man började använda för att hitta de optimala sätten att till exempel designa ett kök.

På tal om Stockholm Nr 20: Bo.Nu.Då – Utställning om bostadsfrågor på Arkitektur och designcentrum del 1

Bo.Nu.Då är namnet på en utställning på Arkitektur och designcentrum där bostadsfrågor är i fokus. Utställningen behandlar problem och lösningar när det gäller hur vi har bott under 99 år och blickar även in i framtiden. Producent på ArkDes Lena Landerberg tar med oss runt i utställningen.