På tal om Stockholm Nr 24 – Utställningen Bo.Nu.Då – Nya lösningar på bostadsbristen

År 1964 stod 150 000 personer i bostadskö i Stockholm, idag är det 500 000. För att råda bot på det stora behovet av bostäder finns flera lösningar och några av dem presenteras på utställningen Bo.Nu.Då. på Arkitektur och designcentrum. Lena Landerberg som är producent på ArkDes visar oss och berättar bland annat om en lösning med bostäder som går att bygga snabbt och flytta lätt.