På tal om Stockholm Nr 24 – Funktionshinderombudsmannen om ledsagning, heminstruktörer och arbete

Funktionshinderombudsmannen Riitta-Leena Karlsson är klar med sin årsrapport för 2015. Den beskriver arbetet som Stockholm stad genomfört utifrån stadens funktionshinderpolitiska mål. I rapporten kan man läsa om både brister och bra saker som Stockholms stad åstadkommit när det gäller tillgänglighet och delaktighet. På tal om Stockholm har träffat Ritta Leena Karlsson för att få en sammanfattning av rapporten. Bland annat berör den områden såsom arbetslöshet, ledsagning och heminstruktörer.