På tal om Stockholm Nr 23: Utställningen Bo.Nu.Då. – Om boendevanor på 40-talet