På tal om Stockholm Nr 23: Stockholm får både ris och ros från funktionshinderombudsmannen

Varje år kommer Funktionshinderombudsmannen med en årsrapport som beskriver det arbetet som Stockholms stad genomfört utifrån stadens funktionshinderpolitiska mål. I rapporten kan man läsa hur det står till med tillgänglighet och delaktighet i stadens alla verksamheter. I dokumentet finns också förslag på förbättringar. Så hur står det till med tillgängligheten i Stockholms stad och vad kan bli bättre? På tal om Stockholm har träffat Funktionshinderombudsmannen Riitta-Leena Karlsson som nu skrivit sin sista rapport innan pension…