På tal om Stockholm Nr 22: Utställningen Bo.Nu.Då. – Om 40-talets kök

På Arkitektur och designcentrum pågår just nu en stor utställning om Sveriges bostadsfrågor genom tiderna. Olika tider har präglat hur bostäder har byggts i Stockholm och resten av Sverige. På 40-talet började man intressera sig för hur människor rörde sig i hemmen. Lena Landerberg berättar om de nya metoderna man började använda för att hitta de optimala sätten att till exempel designa ett kök.