Nr 7: Sammanfattning av kommunfullmäktige 13 februari

Kommunfullmäktige höll sammanträde måndagen den 13 februari och tog bland annat beslut om Stockholms grönområden och byggen av flera nya idrottsanläggningar. Under kvällen debatterades också moderaternas samarbete med Sverigedemokraterna och om omsorgsboenden för äldre.