Nr 43: Stockholms översiktsplan

Hur kommer Stockholm att se ut i framtiden? Du får en sammanfattning av Stockholms nya översiktsplan.