Nr 43: Kommunfullmäktige 12 december

Årets sista kommunfullmäktige den 12 december innehöll en hel del beslut som kommer att påverka Stockholmarna framöver. Bland annat tog man beslut om generösare riktlinjer för dem som har en funktionsnedsättning och vill ha en medföljare på semestern.
Men en av de längre debatterna handlade om förskolan. En debatt som pågått hela hösten…