Nr 41: Kjell Börjesson om taltidningens historia del 2