Nr 37: Notiser

Vi berättar om Stockholms nya ögonsjukhus, att mer än hälften av stockholmarna vill förbjuda tiggeri och att Ungdomens hus i Rinkeby har blivit polisanmält.