Nr 36: Kommunspecial – Pågående arbeten vid Slussen