Nr 32: Kommunspecial Våldsförebyggande veckan Rinkeby Kista