Nr 32: Kommunfullmäktige 26 sept

Den 26 september hade Kommunfullmäktige sammanträde. Under kvällen diskuterades flyktingfrågan där staden tagit fram nya riktlinjer för arbetet med nyanlända.
Ett annat ämne som togs upp var den senaste kritiken som riktats mot Spånga-Tenstas stadsdelsnämns ordförande Awad Hersi. Kritik som nu lett till att han ska granskas.