Nr 31: Inledning

I veckans nummer letar vi tecken från bronsåldern i Högalidsparken. Bland notiser sammanfattar vi Maja Reichards framgångar i Paralympics. Vi berättar också om att problemet med råttor ökar i Stockholm. Dessutom presenterar vi höstprogrammet för Medeltidsmuseet och Stadsmuseet.