Nr 23: Kommunfullmäktige 12 juni

Hur ska staden prioritera när det handlar om bostadsfrågan? Ja det var en av debatterna som avhandlades under senaste kommunfullmäktige. Mötet var det sista innan sommaruppehållet och man tog också beslut om bygge av 600 nya bostäder i Kärrtorp.
Men kvällen inleddes med en debatt om Götgatan och framkomligheten för gångtrafikanter…