Nr 19: Kommunfullmäktige 15 maj

Under måndagen den 15 maj träffades kommunfullmäktige igen. Under kvällen debatterade våra politiker om huruvida det ska införas tydligare regler för vem som ska få föreningsbidrag. Man diskuterade också så kallad exkluderande design och att den borde tas bort.
Men en av de större frågorna var den om höjningen av avgiften för den som felparkerar.