Nr 18: Staden hoppas på bättre samspel i trafiken

Hur snälla är vi Stockholmare mot varandra i trafiken?
I förra veckan presenterade Stockholms stad en attitydundersökning som handlar om hur vi samspelar med varandra. Där svarar majoriteten att de själva är duktiga på att visa hänsyn samtidigt som deras medresenärer är mycket sämre på att visa hänsyn tillbaka.
Staden menar att trots trafikregler och tydligare skyltning så är det attityden mot varandra som är det viktigaste och något som trafikkontoret nu vill upplysa om: